O ks. dr hab. Janusz Królikowski

Autor nie uzupełnił żadnych szczegółów
So far ks. dr hab. Janusz Królikowski has created 9 blog entries.

Chrystus – Człowiek pracy

Dążąc do coraz głębszej wizji pracy, koniecznej w życiu chrześcijańskim, warto powracać do inspiracji zawartych w encyklice Jana Pawła II Laborem exercens. W końcowej części tego ważnego dokumentu społecznego Ojciec Święty odniósł pracę nie tylko ogólnie do wiary chrześcijańskiej, ale wprost do Jezusa Chrystusa, do Jego słowa, do Jego misji, do przykładu Jego życia, do Jego Paschy.

Chrystus – Człowiek pracy

Nasze powołanie

Artykuł ks. Janusza Królikowskiego o powołaniu człowieka w Kościele i w Chrystusie.

Nasze powołanie

Powołanie chrześcijańskie i zaangażowanie w sprawy świata

Jednym z najpilniejszych problemów, które stoją dzisiaj przed Kościołem i przed każdym chrześcijaninem, jest kwestia przekonującego uzasadnienia teologicznego potrzeby i wartości zaangażowania społecznego, kulturowego i politycznego ze strony wierzącego, a w konsekwencji natury, stopnia i sposobów włączenia wiary w rzeczywistości ziemskie.

Powołanie chrześcijańskie i zaangażowanie w sprawy świata

Chrześcijanin i kultura

Wiele powiedziano i nadal mówi się o związkach chrześcijaństwa i kultury. Jednak ten ważny problem zasługuje na dalsze podjęcie, ponieważ w ostatnim czasie w Polsce nabiera on wyjątkowej aktualności, stając się przedmiotem wielu polemik i kontrowersji.

Chrześcijanin i kultura

Chrześcijanie w świecie

W dzisiejszym Kościele odnotowuje się bardzo żywe zainteresowanie rozmaitymi problemami kulturowymi, społecznymi i politycznymi. Kościół oczywiście zajmuje się nimi. Widzi w nich zadanie, które dotyczy jego misji apostolskiej. Ponieważ Kościół żyje i urzeczywistnia się w relacji do świata, dlatego też musi stale brać pod uwagę zarówno racje teologiczne, jak i wymiar socjologiczny swojego posłania.

Chrześcijanie w świecie

Wiara i zaangażowanie społeczne

Refleksja na temat wiary i zaangażowania społecznego. "Najbardziej heroiczne dążenia giną w niezgłębionym morzu czasu, gdy nie towarzyszy im wiara, która napełnia ludzką samotność i nieskuteczność."

Wiara i zaangażowanie społeczne