Artykuły oznaczone tagiem chrześcijanin

Lider – mozaika cech

Autor | Dodano 10 grudnia 2005

Często zadajemy sobie pytanie, skąd się biorą liderzy? Jak stać się skutecznym liderem? Jak inspirować ludzi?

Kategorie: 2005 nr 4, Biuletyn TALENT

Kościół a kapitalizm

Autor | Dodano 25 kwietnia 2005

Pragnę przedstawić stosunek Kościoła do kapitalizmu, odwołując się przy tym do społecznej nauki Kościoła w jej najnowszym sformułowaniu, tj. do encykliki Jana Pawła II Centesimus annus z roku 1991. To właśnie w tej encyklice, napisanej wkrótce po upadku Muru Berlińskiego, Ojciec Święty zadaje pytanie: “Czy można powiedzieć, że klęska komunizmu oznacza zwycięstwo kapitalizmu jako systemu społecznego, i że ku niemu winny zmierzać kraje, które podejmują dzieło odbudowy gospodarczej i społecznej?” (nr 42).

Kategorie: 2005 nr 2, Biuletyn TALENT, Nauka społeczna

Kiedy zysk przedsiębiorcy jest godziwy

Autor | Dodano 25 kwietnia 2005

Zysk przedsiębiorcy jest etycznie słuszny, gdyż jest wynagrodzeniem za usługę przedsiębiorcy, polegającą na organizowaniu produkcji, kombinowaniu jej czynników, podejmowaniu autorytatywnych decyzji, przewidywaniu przyszłości i podejmowaniu ryzyka. Funkcja ta jest głównym motorem dynamizmu i wzrostu gospodarczego.

Kategorie: 2005 nr 2, Biuletyn TALENT, Nauka społeczna

W pogoni za szczęściem

Autor | Dodano 20 stycznia 2005

Refleksje Stanisława Wawrzyszkiewicza na temat szczęścia.

Kategorie: 2005 nr 1, Biuletyn TALENT

Sprawiedliwość w Katechizmie Kościoła Katolickiego

Autor | Dodano 20 stycznia 2005

Co na temat sprawiedliwości mówi Katechizm Kościoła Katolickiego (KKK).

Kategorie: 2005 nr 1, Biuletyn TALENT, Nauka społeczna

Dostrzec człowieka

Autor | Dodano 1 listopada 2003

Anna Jaworek o konieczności prowadzenia duszpasterstwa biznesmenów.

Kategorie: Media o nas

Święty Bóg i powołany człowiek

Autor | Dodano 30 kwietnia 2003

(…) powołałeś do życia w miłości i świętości.
Rozważanie do modlitwy przedsiębiorcy i pracodawcy – część 4.

Kategorie: Modlitwa

Współpracownicy Boga

Autor | Dodano 29 kwietnia 2003

Chciałeś, bym współpracował z Tobą, rozwijając nadal Twoje dzieło stworzenia.
Rozważanie do modlitwy przedsiębiorcy i pracodawcy – część 5.

Kategorie: Modlitwa

Chwal Boga Stworzyciela

Autor | Dodano 28 kwietnia 2003

Dałeś mi (…) zdolność poznawania, pasję tworzenia i wolę cieszenia się tym,
czym mnie obdarowałeś. Wielbię Cię za to!

Rozważanie do modlitwy przedsiębiorcy i pracodawcy – część 6.

Kategorie: Modlitwa

© 2011 Duszpasterstwo Talent. All rights reserved.