Szanowni Państwo!

Przed dwoma laty rozpoczęło swoją działalność duszpasterstwo przedsiębiorców i pracodawców prowadzone przez Księży Sercanów. Na pierwszym spotkaniu zebrało się tylko kilkanaście osób świeckich i księży. Od tego czasu grupa nasza bardzo się powiększyła. Gromadzimy się systematycznie w kilku miejscach w południowej Polsce.

Po dwóch latach zbierania doświadczeń i wypracowaniu określonego modelu spotkań, widzimy, że obecnie potrzebny jest kolejny krok. Chodzi o publikowanie biuletynu naszego duszpasterstwa, który ma służyć polepszeniu przepływu informacji, wymianie opinii pomiędzy uczestnikami spotkań w poszczególny