(…) powołałeś do życia w miłości i świętości.
Poprzednie rozważanie, chociaż mówiło przede wszystkim o dawcy wszelkiego dobra, którym jest Bóg, to jednak ukierunkowywało także myśl na sens posiadania różnych dóbr. Stanowiło ono przygotowanie do zrozumienia kolejnego fragmentu naszej modlitwy, przypominającego, iż człowiek obdarowany jest również wezwany przez Boga do życia w miłości i świętości. Dopiero świadoma odpowiedź c