Chciałeś, bym współpracował z Tobą, rozwijając nadal Twoje dzieło stworzenia.
Chrześcijanie są przekonani, iż zostali powołani do współpracy z Bogiem – Stwórcą. Sens ich istnienia i aktywności w świecie związany jest nierozłącznie z kontynuowaniem tego, co dokonało się, kiedy Bóg stworzył świat. Zasada ta dotyczy również, a może zwłaszcza, przedsiębiorcy.
Opisy stworzenia świata, jakie przekazała nam Biblia (por. Rdz 1,1–2,4a i 2,4b-25), uświadamiają, że wszystko, co istnieje,