Artykuły oznaczone tagiem Benedykt XVI

Biuro Analiz Sejmowych o encyklice Caritas in veritate

Autor | Dodano 10 maja 2010

Globalny kryzys gospodarczy stał się impulsem do rozważenia na nowo podstaw funkcjonowania gospodarki światowej. Do dyskusji tej włączył się także Kościół katolicki encykliką Caritas in veritate. Stanowi ona refleksję nad obecnym etapem rozwoju ekonomicznego i najważniejszymi czynnikami, które powinny określać jego perspektywy. Z tego względu jest to głos wart zauważenia nie tylko przez katolików, ale przez wszystkich ludzi zainteresowanych życiem społecznym i gospodarczym.

Kategorie: Kryzys finansowy, Nauka społeczna

Biznes potrzebuje etyki (audio)

Autor | Dodano 8 października 2009 komentarze 2

Trwający kryzys ekonomiczny wśród wielu przyczyn ma jedną bardzo istotną, a mianowicie przyczynę moralną. Wskazał na nią w wielu swoich wypowiedziach – m.in. w encyklice o integralnym rozwoju ludzkim w miłości i prawdzie Caritas in veritate – papież Benedykt XVI. Dlatego wezwanie papieża do refleksji nad podjęciem koniecznych środków, by znaleźć rozwiązanie dla kryzysowej sytuacji, musi dotyczyć relacji między ekonomią a etyką.

Kategorie: Audio/wideo, Etyka biznesu, Kronika wydarzeń, Kryzys finansowy

Miłość w prawdzie – Caritas in veritate

Autor | Dodano 30 września 2009

Czy można bagatelizować takie problemy jak nowe formy ubóstwa, łamanie ludzkich praw, rozpad ludzkich więzi we współczesnych społeczeństwach? Okazuje się, że tak. W dniu opublikowania papieskiej encykliki analizującej te i inne zagadnienia w głównym programie informacyjnym TVP 1 pominięto ten dokument milczeniem (ważniejsza okazała się relacja z pogrzebu M. Jacksona). Incydent ten pokazuje, jaka jest skala obojętności na społeczne nauczanie Kościoła i palące problemy dotyczące wszystkich mieszkańców naszego globu.

Kategorie: 2009 nr 2, Biuletyn TALENT, Nauka społeczna

Ludzki wymiar ekonomii

Autor | Dodano 28 września 2009 | Jeden komentarz

Rozmowa z Adamem Glapińskim na temat ekonomii w kontekście encykliki społecznej Benedykta XVI “Caritas in veritate”:
Uważam, że ta encyklika została napisana nie na przekór, ale dla prawdziwego dobra współczesnego świata! Papież nam przypomina, że to prawda jest dziś dobrem absolutnie niezbędnym i podstawowym, także w ekonomii. A miłość to podstawowe przesłanie nauki społecznej Kościoła, czyli – ludzki wymiar ekonomii! Po to się gospodaruje, żeby polepszać życie człowieka, rodziny, narodu, ludzkości. To jest ciągle jedyny cel ekonomiczny, a nie tylko – jak się sądzi – bezwarunkowy zysk.

Kategorie: Etyka biznesu, Nauka społeczna

Integralny rozwój

Autor | Dodano 26 września 2009

Katecheza Benedykta XVI nawiązująca do encykliki Caritas in veritate

Kategorie: 2009 nr 2, Biuletyn TALENT, Nauka społeczna

Etyczny wymiar przezwyciężania kryzysu ekonomicznego

Autor | Dodano

Różnorakie próby przezwyciężenia obecnego kryzysu ekonomiczno-finansowego podejmowane przez ONZ czy poszczególnych przywódców państw (np. tych najbogatszych znanych jako G8) nie przyniosą oczekiwanych rezultatów dla rozwoju całej ludzkości, jeśli nie będą miały wymiaru etycznego. Taki wniosek nasuwa się po analizie kolejnych wystąpień Ojca Świętego czy innych przedstawicieli Kościoła.

Kategorie: 2009 nr 2, Kryzys finansowy

Liberalizm wobec etyki biznesu w rozwoju gospodarczym

Autor | Dodano 23 września 2009 komentarze 2

Krytyka liberalizmu dokonana przez prof. Annę Barcik. Autorka ukazuje złożoność problemu, szczególnie akcentuje potrzebę etyki, która uzupełni wolność gospodarczą.
Z artykułu: Ekonomia bez wartości i zasad moralnych, oceniana jest w „kategoriach pragmatycznych: efektywności, produktywności, wydajności, zysku i sukcesu.” Liberalizm funkcjonujący zrywa więzi tak istotne dla współpracy i partnerstwa. Liberalizm, uznający zasadę wolności za najistotniejszą formułę ideologiczną, odrzuca wyrównywanie nierówności położenia społecznego. Uznanie zróżnicowania statusu materialnego i dążenie do dobrobytu, w sposób indywidualny, jak to sam definiuje, prowadzi do egoizmu, do braku współdziałania i wspólnego wysiłku.

Kategorie: Etyka biznesu, Nauka społeczna

Odkrywanie zapomnianego skarbu Kościoła

Autor | Dodano 17 września 2009

Społeczną naukę Kościoła ktoś nazwał jego wielkim skarbem. Niestety, jest on często zapomniany i z wielkim trudem trzeba go odkrywać i wprowadzać w życie. Tego trudu nie bali się przedsiębiorcy zgromadzeni na pierwszym po letniej przerwie Spotkaniu z Talentem, które nasze Duszpasterstwo zorganizowało w Krakowie 17 września.

Kategorie: Aktualności

O. Leon Jan Dehon – sylwetka

O. Leon Jan Dehon – sylwetka

Autor | Dodano 8 sierpnia 2009

Sylwetka o. Leona Jana Dehona (1843-1925), założyciela zgromadzenia Księży Sercanów i prekursora duszpasterstwa przedsiębiorców. Z jego głębokiego życia duchowego wypływał zapał apostolski i niestrudzone głoszenie społecznej nauki Kościoła zarówno wśród przedsiębiorców, jak i robotników.

Kategorie: O. Dehon

© 2011 Duszpasterstwo Talent. All rights reserved.

Szanujemy Twoją prywatność.