Życie duchowe — społeczna nauka Kościoła — wspólnota


Dlaczego „Talent”?

Podobnie też [jest] jak z pewnym człowiekiem, który mając się udać w podróż, przywołał swoje sługi i przekazał im swój majątek. Jednemu dał pięć talentów, drugiemu dwa, trzeciemu jeden, każdemu według jego zdolności. (…) Po dłuższym czasie powrócił pan owych sług i zaczął rozliczać się z nimi. Wówczas przyszedł ten, który otrzymał pięć talentów. Przyniósł drugie pięć i rzekł: „Panie, przekazałeś mi pięć talentów, oto drugie pięć talentów zyskałem”. Rzekł mu pan: „Dobrze, sługo dobry i wierny! Byłeś wierny w rzeczach niewielu, nad wieloma cię postawię: wejdź do radości twego pana!” (Mt 25, 14–16,19–21)

Inspiracja
„Zwracam się tu przede wszystkim do tych braci w Chrystusie, którzy zatrudniają innych. Nie dajcie się zwieść wizji natychmiastowego zysku, kosztem innych. Strzeżcie się wszelkich pokus wyzysku. W przeciwnym razie każde dzielenie eucharystycznego Chleba stanie się dla was oskarżeniem.” Jan Paweł II, Legnica, 2.06.1997
 

 
Początki
Duszpasterstwo Przedsiębiorców i Pracodawców „Talent” prowadzone jest przez Księży Sercanów. Nawiązuje do nowatorskiej działalności na tym polu ich założyciela ks. Leona Dehona (1843–1925). Pierwsze spotkanie, z inicjatywy pana Marka Świeżego, odbyło się w grudniu 1999 r. Więcej o początkach.
Adresaci
Naszą ofertę kierujemy do osób odpowiedzialnych za kształt życia gospodarczego w Polsce: przedsiębiorców, pracodawców, prowadzących działalność gospodarczą, menedżerów, dyrektorów, osób odpowiedzialnych za kierowanie zespołami pracowników.
Cele

 • Promujemy model „moralnego menedżera” — bycie chrześcijańskim przedsiębiorcą czy pracodawcą wymaga nie tylko profesjonalizmu i skuteczności, ale również określonych predyspozycji duchowych i moralnych.
 • Pomagamy w pogłębieniu życia duchowego przez uczestnictwo w modlitwie i refleksji nad słowem Bożym.
 • Szukamy odpowiedzi na pytania przedsiębiorców dotyczące etyki w biznesie.
 • Pogłębiamy znajomość społecznej nauki Kościoła.
 • Spotykamy się, by wymieniać doświadczenia.
 • Integrujemy środowiska chrześcijańskich przedsiębiorców.
 • Spotkania mają charakter duszpasterski, a zatem nie łączą się z popieraniem jakiejś partii czy stowarzyszenia; nie są też związane z organizowaniem zbiórek, nawet na najbardziej szlachetne cele.

Ludzie
Duszpasterstwo prowadzą księża sercanie: ks. dr Przemysław Król jako moderator oraz ks. Grzegorz Piątek.  Spotkania współtworzą sami przedsiębiorcy oraz zaproszeni goście, którymi byli m.in.: o. Maciej Zięba, bp Antoni Dydycz i kard. Stanisław Nagy, ks. dr hab. Janusz Królikowski, o. Jan Góra, ks. dr hab. Andrzej Zwoliński, prof. Anna Barcik, prof. Aniela Dylus, prof. Adam Strzembosz.
Kontakt
Siedzibą duszpasterstwa jest Domus Mater w Krakowie, ul. Saska 2C, 30–715 Kraków.
Formy działalności

 • Spotkania z „Talentem”. Odbywają się w różnych miejscach Polski, w ponad 30. lokalizacjach (zobacz miejsca). Dają okazję do wysłuchania wykładów specjalistów z różnych dziedzin, dyskusji i wspólnej modlitwy.
 • Rekolekcje wielkopostne. Obecnie organizowane są w Gródku nad Dunajcem, Kazimierzu Dolnym i Krakowie. Te dni szczególnego spotkania z Bogiem i drugim człowiekiem trwają od piątku do niedzieli.
 • Warsztaty. Są promocją fachowej wiedzy, okazją do rozwoju intelektualnego. Ich specyfiką jest zaakcentowanie duchowego wymiaru życia przedsiębiorcy. Odbywają się w Zakopanem.
 • Rekolekcje dla małżonków. Ponieważ prowadzenie firmy wpływa na życie całej rodziny, dlatego stwarzamy małżonkom okazję do refleksji nad własnym życiem, uświadomienia sobie szans i zagrożeń. Rekolekcje organizowane są w Zakopanem.
 • Pielgrzymki. Odwiedziliśmy Rzym (dwukrotnie spotkaliśmy się z Janem Pawłem II i otrzymaliśmy od niego błogosławieństwo), Fatimę, Ziemię Świętą. W Polsce co roku 1. maja pielgrzymujemy do sanktuarium św. Józefa w Kaliszu.
 • Spotkania w krakowskich Łagiewnikach. W rocznicę utworzenia duszpasterstwa pielgrzymujemy do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie, by podziękować Bogu za opiekę. Po wspólnej Eucharystii gromadzimy się na sesji naukowej.
 • Rajdy turystyczne. Życie przedsiębiorcy to nie tylko praca. Dajemy okazję również do wypoczynku i integracji.

Spotkania mają charakter otwarty tzn. mogą w nich brać udział wszyscy zainteresowani. Ze względów organizacyjnych prosimy o wcześniejsze zgłoszenie swojego uczestnictwa. Opłaty uczestników pokrywają koszty organizacyjne, duszpasterstwo rozwija się dzięki dobrowolnym ofiarom.

NOWY KIERUNEK APOSTOLATU

Doniosłym i jednocześnie nowym kierunkiem Waszego apostolatu i zaangażowania się Zgromadzenia – wyrastającym z inspiracji Ojca Dehona i jego osobistego zaangażowania społecznego – jest niedawno zainicjowane duszpasterstwo przedsiębiorców i pracodawców. Jego celem jest duchowa i społeczna formacja tych, którzy tworzą nowe miejsca pracy, oraz troska, aby podejmowana przez nich działalność gospodarcza była zgodna z wymogami ewangelicznej miłości i sprawiedliwości społecznej.

List do Wspólnoty Księży Sercanów, 2.08.2003 r.POTRZEBNA DYNAMIZACJA
Kto wie, czy po tych pierwszych krokach, które zrobiliście – a zrobiliście już dość sporo – nie nadszedł moment zabiegania o to, by w przedsiębiorstwach katolicką naukę społeczną propagować i jak najbardziej ją rozszerzać. To, co się robi w tej chwili, to są działania pionierskie, to jest początek czegoś, co się powinno rozrosnąć w ogromną falę. Perspektywy duszpasterskie widzę ogromne ze względu na to, że to pole przedsiębiorczości rośnie i będzie rosło i ono nie może zarosnąć chwastami duszpasterskimi. Nim się trzeba zająć. Ono jest jeszcze szeroko poza tymi próbami, które robicie. I dlatego też waszym celem i waszą ambicją może i powinna być dynamizacja tego odcinka duszpasterstwa. Moim zdaniem trzeba coraz to wyraźniej pokazać ludziom, którzy tego nie wiedzą i nie rozumieją, wielkość i piękno katolickiego podejścia do sprawy przedsiębiorczości.

TRUDNE POCZĄTKI
Początki Duszpasterstwa nie były łatwe. Na pierwsze spotkanie przybyło tylko 11 osób. Jednak te pierwsze spotkania uświadomiły mi, że ludzi myślących tak, jak ja, którzy chcieli prowadzić biznes zgodnie z etyką i czuli się w tamtej rzeczywistości jak „samotna wyspa”, jest więcej.

POWIEW ŚWIEŻEGO POWIETRZA
Zawsze wiedziałam, że moja praca to nie tylko zarabianie pieniędzy, ale też organizowanie pracy innym, tak by razem wytwarzać coś pożytecznego. Dopiero jednak w Duszpasterstwie spotkałam duchownych i innych przedsiębiorców, którzy również tak myślą i o tym rozmawiają. W tej sytuacji dzielenie się doświadczeniami jest jak powiew świeżego powietrza i pełni rolę terapeutyczną. Najważniejsza jest życzliwość duszpasterzy i ich zrozumienie dla sytuacji przedsiębiorców. Okazywana troska i ciepło pozwalają tak jakoś wyprostować się i uwierzyć, że Chrystus przyszedł zbawiać nie tylko biednych, ale też i tych, którym się dobrze powodzi, pod warunkiem, że dzielą się ze swymi braćmi i siostrami tym, czym Bóg ich obdarzył.

DOSTRZEC CZŁOWIEKA
Dla mnie każde jedno spotkanie z duszpasterstwem jest niezwykle cenne i budujące, dodaje otuchy i siły w codziennych zmaganiach. A tych spotkań było wiele! Pamiętam pierwszą rozmowę z ks. Grzegorzem Piątkiem i późniejsze z przedsiębiorcami – niektóre z nich ukazały się w „Talencie” w formie wywiadów. Były też warsztaty i pielgrzymki. Wszystko to jest już historią, choć żywe wspomnienia pozostają. Budzi się też niedosyt i pojawiają się pytania: czy to wszystko, to nie za mało?, jak działać dalej?, jak współtworzyć – określać tożsamość duszpasterstwa? Pierwszy artykuł, jaki napisałam o duszpasterstwie ukazał się w dwumiesięczniku „Czas Serca” (6/2003) pod znamiennym tytułem „Dostrzec człowieka”, który to i dziś skłania do myślenia. Jest wciąż aktualnym wyzwaniem i wspaniale odzwierciedla istotę wspólnych spotkań. Bo przecież o to chodzi, aby dostrzec właśnie człowieka – w przedsiębiorcy, w biznesie, w życiu…, „w pracy z innymi i dla innych”.
Referencje

ks. Stanisław kard. Nagy SCJ

ks. kard. Stanisław Nagy SCJ

Alina Nagórska

Alina Nagórska

Mark-Med

Tadeusz Miąsko

Tadeusz Miąsko

Telekom