eSPe: Na początek pytanie trochę przekorne. Jezus powiedział, że to ubodzy są błogosławieni — skąd pomysł, żeby prowadzić duszpasterstwo przedsiębiorców, a więc ludzi, którzy się bogacą?

Ks. Grzegorz Piątek, koordynator duszpasterstwa: Trzeba zaznaczyć, że nie jest to nowy problem, bo to pytanie o życie duchowe zamożnych osób nurtowało chrześcijan od samego początku, na co wskazuje chociażby monografia Klemensa Aleksandryjskiego Jaki człowiek bogaty może być zbawiony? Ludzie żyjący w dostatku konfrontowali się z Ewangelią i dalej mają tak czynić. To jest cel duszpasterstwa: aby pomóc przedsiębiorcom w konfrontacji ze słowem Bożym i w osiągnięciu zbawienia. A my chcemy im to ułatwić na różnych poziomach, przy użyciu różnych środków, oczywiście przede wszystkim prowadząc do życia sakramentalnego.

Naszym głównym celem jest rozwój życia duchowego ludzi biznesu. Dlatego każde nasze spotkanie jest związane z modlitwą. Zazwyczaj jest to uczestnictwo we Mszy Świętej, rozważanie Słowa Bożego lub inna forma modlitwy. Szczególną okazją do wyciszenia się i osobistej rozmowy z Bogiem są rekolekcje:

  • wielkopostne: odbywają się w Gródku nad Dunajcem oraz Kazimierzu Dolnym. W 2009 roku wzięło w nich udział ponad 130 osób.
  • dla małżeństw przedsiębiorców: odbywają się jesienią w Zakopanem. 

Prezes Cnota

Przypadki Prezesa Cnoty

Copyright ks. Grzegorz Piątek SCJ