„Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”.

„Pójdźcie za Mną, a sprawię, że staniecie się rybakami ludzi”.

 

Pan Jezus po długoletnim prostym życiu w Nazarecie wypełnionym pracą zwykłego rzemieślnika w ciszy rodzinnego domu, rozpoczyna nowy etap swojego pobytu na ziemi. Ten krótki czasowo okres jest wypełniony głoszeniem ewangelii o nadejściu nowego czasu, określonego mianem królestwa Bożego. Warunkiem znalezienia się w jego obrębie jest duchowe nawrócenie polegające na odejściu od grzechu. Współczynnikiem głoszenia dobrej nowiny jest fenomen działanych przez Chrystusa cudów. Pierwszymi owocami ewangelicznej działalności byli rybacy znad jeziora Genezaret: Szymon, Andrzej, Jakub i Jan, którzy mieli się stać jądrem grona najbliższych współpracowników – dwunastu apostołów.

 

Czytania mszalne na III niedzielę zwykłą w ciągu roku:

Księga Jonasza 3,1–5.10, Pierwszy List do Koryntian 7,29–31, Ewangelia według św. Marka 1,14–20.