Czterdzieści dni przebył na pustyni, kuszony przez szatana.

Przed podjęciem wielkiego dzieła głoszenia dobrej nowiny o nadejściu czasu zbawienia, Chrystus poddaje się wielkiej próbie przygotowania. Jest to wyjątkowa próba, trudna do wyobrażenia, ale przecież niewątpliwa w swoim fakcie i w swojej treści, na którą składa się wielki post i wielka modlitwa. To wszystko składa się na nasze zbawienie, ale jest także wzorcem naszego wiecznego rozpoczynania od nowa w rzeczywistym budowaniu królestwa Bożego w naszym życiu. Czy i jak z tego wzorca korzystamy?

 

Czytania mszalne na I niedzielę wielkiego postu:

Księga Rodzaju 9,8–15; Pierwszy list św. Piotra 3, 18–22; Ewangelia według św. Marka 1,12–15.