Ładowanie Wydarzenia

Zaproszenie

11 maja 2023 r., godz. 13.00

Wyższe Seminarium Duchownym w Tarnowie

ul. Piłsudskiego 6, aula św. Jana Pawła II

Przedsiębiorczość jest jednym z filarów współczesnej demokracji, chociaż jest także bardzo uzależniona od jej rozwoju oraz nurtów politycznych, które w niej dochodzą do głosu. Zachodzące zmiany albo służą przedsiębiorczości, albo ją w rozmaity sposób ograniczają. Biorąc pod uwagę, że pierwszym uczestnikiem przedsiębiorczości, jako jej twórca i jej odbiorca, jest człowiek, dlatego interesuje się nią również katolicka nauka społeczna. Także inne dziedziny wiedzy i życia społecznego są wyraźnie uzależnione od kształtu i stanu przedsiębiorczości. Zagadnienie jest niezwykle złożone, dlatego domaga się ono ciągle odnawianego i wszechstronnego namysłu.

W ramach proponowanej konferencji zachęcamy więc do namysłu nad zagadnieniami dotyczącymi przedsiębiorczości. Jest ona skierowana zarówno do przedsiębiorców, jak i do wszystkich, których to zagadnienie interesuje. Zagadnienie jest godne najwyższej uwagi, ponieważ dotyczy właściwie wszystkich i w życiu wszystkich wywołuje rozmaite reperkusje.

ks. Marek Kluz — dziekan WTST

Roman Łucarz — Starosta Tarnowski

ks. Grzegorz Piątek SCJ — duszpasterz przedsiębiorców „Talent”

Organizatorzy

Wydział Teologiczny Sekcja w Tarnowie

Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie

Wyższe Seminarium Duchowne w Tarnowie

Starostwo Powiatowe w Tarnowie

Duszpasterstwo Przedsiębiorców i Pracodawców TALENT

Program konferencji

12.00 Msza Święta w kaplicy błogosławionego Romana Sitki

13.00–13.10 Wprowadzenie do konferencji naukowej

ks. dr hab. Marek Kluz, prof. UPJPII – dziekan WTST

13.10–13.25 Słowo Księdza Biskupa

SESJA NAUKOWA

13.25–14.40

13.25–13.50 Przedsiębiorstwo szczególnym miejscem ewangelizacji

dr Henryk Siodmok – prezes firmy Mo-BRUK

13.50–14.15 Rola przedsiębiorczości w rozwoju gospodarczym w świetle katolickiej nauki społecznej

dr hab. Adam Zadroga, prof. KUL – prorektor KUL

14.15.–14.40 Dylematy współczesnej ekonomii

dr Grzegorz Malinowski, Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie, Sieć Badawcza Łukasiewicz w Warszawie

14.40–15.15 Spotkanie przy kawie

DEBATA PANELOWA

15.15–16.15

Przedsiębiorczość: szlachetne powołanie czy nieznośny ciężar?

Prowadzenie: ks. prof. dr hab. Janusz Królikowski (WTST UPJPII w Krakowie)

Uczestnicy: Roman Łucarz – Starosta Tarnowski, Marcin Kozdroń – prezes Banku Spółdzielczego w Limanowej, Małgorzata Dąbrowska, przedsiębiorca, Dębica, ks. Grzegorz Piątek SCJ, duszpasterz przedsiębiorców „Talent”

16.15 Podsumowanie

ks. prof. dr hab. Janusz Królikowski

Formularz rejestracji