„Powołani do wielkich dzieł” – pod takim hasłem odbyła się kolejna pielgrzymka przedsiębiorców i pracodawców do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w krakowskich Łagiewnikach zorganizowana przez sercańskie Duszpasterstwo TALENT. Wzięło w niej udział niemal 300 osób. Gośćmi specjalnymi spotkania byli biskup pomocniczy archidiecezji wrocławskiej Jacek Kiciński, prowincjał Polskiej Prowincji Księży Sercanów ks. Wiesław Święch i prezes Grupy ATLAS Henryk Siodmok.
Pielgrzymkę rozpoczęła Eucharystia sprawowana w bazylice Bożego Miłosierdzia pod przewodnictwem J.E, bp. Jacka Kicińskiego. Koncelebrowało ją kilku kapłanów zaangażowanych w duszpasterstwo ludzi biznesu. Ksiądz biskup w postawił pytanie: Co mamy czynić, aby prostować drogi Panu? Jednym z rozwiązań jest uświadomienie sobie dziedzictwa chrztu, które zobowiązuje do czynienia wielkich dzieł Bożej miłości i miłosierdzia – mówił i wskazał, że prawdziwie wielkim dziełem miłości winno być świadectwo naszego życia. – Mamy być dla świata współczesnym Janem Chrzcielem – wyjaśnił. – Mamy żyć kulturą Słowa Bożego przepojoną wzajemną miłością i szacunkiem. Jako przedsiębiorcy i pracodawcy jesteśmy zaproszeni, by kontynuować Boże dzieło stworzenia – wyjaśnił. Zachęcał, by wezwanie do nawrócenia, jakie usłyszeliśmy w czasie Mszy świętej, było dla wszystkich zachętą do wyjścia z pustyni naszej codzienności, by zaczerpnąć Chrystusowej wody życia. Ważnym wątkiem homilii stała się mistyka spotkania, która umożliwia otwarcie się na Boga i bliźnich.
Z bazyliki pielgrzymi udali się do auli im. św. Jana Pawła II. Tam zostali powitani przez koordynatora Duszpasterstwa TALENT ks. Grzegorza Piątka. Po odmówieniu modlitwy przedsiębiorcy i pracodawcy zebrani usłyszeli przesłanie metropolity wrocławskiego abp. Józefa Kupnego skierowane do uczestników pielgrzymki. Zaznaczył w nim, że „talentem, który otrzymaliśmy od Boga i który mamy pomnażać, jest przede wszystkim zdolność do czynienia dobra”. Prowincjał Księży Sercanów w swoim wystąpieniu nawiązał do tradycji Zgromadzenia, które od samego zarania troszczyło się o formację religijno-społeczną robotników i przedsiębiorców. Prowadzone obecnie Duszpasterstwo TALENT wpisuje się w dorobek Zgromadzenia na polu społecznym. Głównym punktem spotkania w auli Jana Pawła II był wykład prezesa Grupy ATLAS dr. Henryka Siodmoka, który starał się odpowiedzieć na pytanie „Czy przedsiębiorca może zostać świętym?” W opinii znamienitego gościa jest możliwe, jeśli przedsiębiorca wykorzysta swój najważniejszy talent, jakim jest zdolność brania odpowiedzialności za prowadzenie firmy i dawanie chrześcijańskiego świadectwa wobec ludzi związanych z przedsiębiorstwem. Ponadto, mówca podkreślił wielką i niezastąpioną rolę przedsiębiorców – zwłaszcza prowadzących małe i średnie firmy – dla rozwoju Polski. Postawił tezę, że przedsiębiorca zasługuje na wielostronne wsparcie zez strony państwa i Kościoła.
O