spotkanie z ks. J.O. Carvalho

Podczas spotkania w krakowskim klasztorze ks. J. O. Carvalho rozmawiał z przedsiębiorcami i wygłosił wykład pt. „Społeczne zaangażowanie Zgromadzenia Księży Sercanów”. Po wystąpieniu Gościa była okazja do dyskusji i poinformowania go o dokonaniach duszpasterstwa.

Czy coś może łączyć człowieka urodzonego i wychowanego na odległej atlantyckiej wyspie, wykształconego na zachodnich uniwersytetach, pracującego w Portugalii, Mozambiku i Włoszech z przedsiębiorcami prowadzącymi mniejsze lub większe firmy w różnych polskich miejscowościach? Okazuje się, że tak. Przekonało się o tym prawie trzydzieścioro uczestników spotkania, jakie Duszpasterstwo „Talent” zorganizowało 13 czerwca br. w Krakowie z przełożonym generalnym Zgromadzenia Księży Sercanów ks. José Ornelas Carvalho.

Tym, co połączyło uczestników spotkania była wspólna troska o kształtowanie ładu społecznego w świecie, który służyłby wszystkim ludziom i który byłby próbą zastosowania w praktyce zasad drogich czcicielom Bożego Serca. Ksiądz Carvalho zwrócił uwagę na konieczność solidarnego stawania blisko ludzi, zwłaszcza tych najbardziej potrzebujących. Jednak postawa solidarności nie wystarcza. Musi być uzupełniona wysiłkiem skierowanym na poszukiwanie „nowych dróg działania” i „przygotowanie jutra”. Społeczne, kulturowe i edukacyjne zaangażowanie chrześcijan może ograniczyć, a nawet wyeliminować w wielu środowiskach przejawy materialnego i duchowego zubożenia.

Ojciec generał podał konkretne przykłady zaangażowania społecznego ludzi wierzących w różnych częściach świata, które miał okazję poznać z bliska. Zauważył, że w Europie, gdzie pojawił się problem wyobcowania imigrantów i samotności ludzi w podeszłym wieku, działalność instytucji państwowych nie wystarcza i musi być uzupełniania przez zaangażowanie wolontariuszy. Podobnie problem wygląda w USA, gdzie obok wielkiego bogactwa spotyka się rejony nędzy. Natomiast w Afryce, Ameryce Południowej i Azji chrześcijanie starają się zaradzić (najczęściej w oparciu o parafie) najbardziej palącym problemom związanym z wyżywieniem, leczeniem i edukacją.

Uczestnicy spotkania w słowach Gościa znaleźli potwierdzenie, że ich zaangażowanie w życie Kościoła, troska o organizowanie życia gospodarczego i wrażliwość na potrzeby innych wpisują się w szeroki kontekst działania Kościoła katolickiego w świecie, który potrzebuje przemiany.