Pięć zasad katolickiej nauki społecznej przypomniał Kościół w USA w związku z gwałtownym kryzysem finansowym, jaki dotknął ten kraj i wywołał reperkusje w światowej gospodarce. Po załamaniu giełdowym na Wall Street przewodniczący Komisji Episkopatu ds. Sprawiedliwości Wewnętrznej i Ludzkiego Rozwoju wystosował do waszyngtońskiej administracji i kongresu specjalny list. Bp William Murphy zawarł w nim pięć zasad pomocnych w przezwyciężaniu kryzysu gospodarczego.

- Pierwsza z nich to wzięcie pod uwagę ludzkiego i moralnego wymiaru krachu. Jest on skutkiem nadmiernego pragnienia zysków i związanego z tym ryzykownego wejścia w sferę spekulacji finansowych nie liczących się z niczym i z nikim. W liście przypomniano, że tak jak sam kryzys dotknie w pierwszym rzędzie konkretnych ludzi, tak też decyzje w sprawie jego przezwyciężenia powinny brać pod uwagę ich negatywne skutki społeczne.
- Druga zasada przypomniana w liście do amerykańskich polityków to odpowiedzialność i przejrzystość w życiu publicznym.
- Trzecia to świadomość korzyści i ograniczeń wolnego rynku. Wymaga to odnowienia instytucjonalnych narzędzi monitorowania oraz korygowania gospodarki i sfery finansów, o ile taka ingerencja staje się niezbędna.
- Czwarta zasada łączy solidarność z dobrem wspólnym, co w tym konkretnym przypadku domaga się ochrony najsłabszych grup społecznych.
— Natomiast piąta — pomocniczość — wskazuje na odpowiedzialność każdego z uczestników rynku za spełnianie własnych powinności. „Jeśli tego nie czynią — czytamy w liście — wyższe instancje, w tym rząd, powinny interweniować, by zrobić to, z czego nie zdołały się wywiązać instytucje prywatne”. 

Bp Murphy przypomniał także nauczanie Jana Pawła II z encykliki Centesimus annus, gdzie wskazuje się na potrzebę społecznej i państwowej kontroli rynku, aby ten zaspokajał podstawowe potrzeby całego społeczeństwa.

(Radio Watykańskie)