Dnia 28 maja 2006 roku na krakowskich Błoniach miało miejsce historyczne wydarzenie. Na miejscu wielu spotkań sługi Bożego Jana Pawła II z rodakami Ojciec Święty Benedykt XVI odprawił Mszę świętą dla około miliona pielgrzymów z całej Polski. Na tej uroczystości nie mogło zabraknąć także członków duszpasterstwa przedsiębiorców i pra­codawców. Grupa pielgrzymów liczyła 65 osób. Byli to przedsiębiorcy i pracodawcy z różnych rejonów Polski wraz ze swymi rodzinami i przyjaciółmi oraz koordynatorzy duszpasterstwa: ks. Grzegorz Piątek SCJ, ks. Ryszard Krupa SCJ i ks. Jerzy Mordalski SCJ. Szkoda, że z powodu olbrzymiego tłoku nie udało się wszystkim razem spotkać.

Wspominając w tym dniu Wniebowstąpienie Pańskie, razem z Ojcem Świętym pielgrzymi wpatrywali się w niebo i wsłuchiwali w słowa Jezusa: „Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi” (Dz 1,8). Benedykt XVI przypomniał nam, że słowa te, które przed wiekami dotarły na polską ziemię, są aktualne również dzisiaj i stanowią wezwanie dla wszystkich ludzi przyznających się do Jezusa. Członkowie duszpasterstwa w sobie właściwy sposób odczytują także te słowa w kontekście powołania, jakim jest bycie chrześcijańskim przedsiębiorcą i pracodawcą.

Papież powtórzył słowa Jana Pawła II wypowiedziane na Błoniach 10 czerwca 1979 roku. „Musicie być mocni, drodzy Bracia i Siostry! Musicie być mocni tą mocą, którą daje wiara! Musicie być mocni mocą wiary! Musicie być wierni! Dziś tej mocy bardziej wam potrzeba niż w jakiejkolwiek epoce dziejów. Musicie być mocni mocą nadziei, która przynosi pełną radość życia i nie dozwala zasmucać Ducha Świętego. Musicie być mocni mocą miłości, która jest potężniejsza niż śmierć (…). Musicie być mocni (…) mocą tej wiary, nadziei i miłości świadomej, dojrzałej, odpowiedzialnej, która nam pomaga podejmować (…) wielki dialog z człowiekiem i światem na naszym etapie dziejów – dialog z człowiekiem i światem, zakorzeniony w dialogu z Bogiem samym – z Ojcem przez Syna w Duchu Świętym: dialog zbawienia”.

Mając świadomość tego wezwania, jako duszpasterstwo chcemy, odpowiadając na głos Ojca Świętego, angażować się żarliwie w umacnianie królestwa Bożego tu, na ziemi, królestwa dobra, sprawiedliwości, solidarności i miłosierdzia.

Pielgrzymka Benedykta XVI do naszej ojczyzny, a szczególnie spotkanie na krakowskich Błoniach stało się dla członków duszpasterstwa okazją do podjęcia na nowo refleksji na temat: ubogich, cierpiących, opuszczonych, zrozpaczonych, łaknących wolności, prawdy i pokoju; na temat dobra wspólnego i miłości bliźniego, jak również odpowiedzialności każdego wierzącego za rozwijanie i przekazywanie skarbu wiary, który został nam dany w darze od samego Boga.