Św. Mateusz Ewangelista i Anioł

W świętokrzyskiem, kilka kilometrów od Buska-Zdroju, znajduje się szczególne miejsce: pustelnia „Wyspa”, którą wybudował ks. Witold Świąder. Jest tam mały dom rekolekcyjny, cztery domki-pustelnie oraz kaplica. Wszystko to położone jest nad brzegami stawów, na skraju lasu. To sprawia, że klimat „Wyspy” — zarówno ten przyrodniczy, jak i duchowy, jest jedyny w swoim rodzaju.

W tym miejscu zgromadziło się kilkoro przedsiębiorców, aby uczestniczyć w rekolekcjach w ciszy. Motywem przewodnim było spotkanie z celnikiem Mateuszem. Podstawowym duchowym ćwiczeniem było rozważanie — zarówno indywidualne, ale także i wspólne — fragmentów Pisma Świętego. Wprowadzenie do medytacji przeprowadzał ks. Przemysław Król. Rekolekcje były nie tylko doskonałą okazją do pogłębienia swojej relacji z Bogiem, ale także oderwania się i odpoczynku od codziennych spraw.

Bardzo dziękujemy za te kilka dni wyciszenia i refleksji, które spędziliśmy razem na Wyspie. Szczególnie poruszył nas omawiany podczas rekolekcji temat powołania — zwłaszcza w kontekście rozeznania, co jest prawdziwym powołaniem, a co być może tylko fascynacją. Wizja Bożego miłosierdzia, które się do człowieka „dopycha” ze wszystkich stron, a człowiek musi tylko zdecydować się, aby je wpuścić… ten obraz pozostanie w nas na trwałe.
Krystyna i Maciej Kaniewscy