Słowo „miłość” jest niezwykle pojemne i oznacza niekiedy coś zupełnie przeciwstawnego, bo przecież miłością nazywamy zarówno poświęcenie jak i pożądanie. W języku hebrajskim istnieją dwa słowa wyrażające różne rodzaje i odcienie miłości, w języku greckim wyróżniamy cztery takie słowa, a w języku arabskim, według Tahar Ben Iellouna, aż sto – podobnie jak imion Boga (człowiek zna 99, bowiem ostatnie jest niepoznawalne). Do tej pory nikt nie znalazł doskonałego synonimu słowa „miłość”.

Miłość wymaga czynu

Bycie zakochanym jest stanem ducha, głębokim odczuciem, gdzie kochanie splata się z pragnieniem bycia kochanym i nie jest równoznaczne z miłością, bo miłość jest przede wszystkim konkretnym czynem. Emanuel Levinas zwrócił uwagę na hebrajskie słowo „he