Watykan, 10 kwietnia 2002 r.

 

Watykan - Stolica Apostolska

SEKRETARIAT  STANU

SEKCJA PIERWSZA — SPRAWY OGÓLNE


W imieniu Jego Świątobliwości Jana Pawła II dziękuję za list z dnia 19 stycznia br., za słowa duchowej z Nim łączności i informacje o spotkaniach organizowanych przez Duszpasterstwo Przedsiębiorców i Pracodawców, prowadzone w Krakowie przez Księży Sercanów.

Ojciec Święty, obejmując myślą wszystkich, którym bliski jest ten rodzaj duszpasterstwa i którzy biorą czynny udział w spotkaniach modlitewnych, zachęca do pogłębienia refleksji na temat godności człowieka i pracy: „Więcej wart jest człowiek z racji tego, czym jest, niż ze względu na to, co posiada. Podobnie warte jest więcej to wszystko, co ludzie czynią dla wprowadzenia większej sprawiedliwości, szerszego braterstwa, bardziej ludzkiego uporządkowania dziedziny powiązań społecznych, aniżeli postęp techniczny. Albowiem postęp ten może tylko dostarczyć niejako materii do udoskonalenia człowieka, ale sam przez się tego udoskonalenia nie urzeczywistni” (Gaudium et spes, 35).

Jego Świątobliwość poleca w modlitwie Bożej Opatrzności wszystkich Przedsiębiorców i Pracodawców, którzy poszukują duchowego ubogacenia w duszpasterstwie prowadzonym przez Księży Sercanów. Dla Duszpasterzy, Uczestników modlitewnych spotkań, a zwłaszcza dla Pana Marka Świeżego, który zasygnalizował potrzebę tego rodzaju duszpasterstwa, przynoszącego dzisiaj konkretne duchowe owoce, wyprasza potrzebne dary i z serca udziela Apostolskiego Błogosławieństwa.

Z wyrazami szacunku
Mons. Pedro López Quintana
Asesor