Przedsiębiorca 2020. Zostać liderem, pozostać sługą

Sprawdź terminy

Program rozwoju

Zapraszamy liderów biznesu na comiesięczne spotkania, by w duchu wiary kształtować w sobie postawę przywództwa służebnego. Inspiracją programu jest duchowość jezuicka, św. Ignacy Loyola oraz papież Franciszek.

Sprawdź terminy

Program rozwoju

  1. SAMOPRZYWÓDZTWO – dobre przywództwo zaczyna się od własnej postawy
  2. PRZYWÓDZTWO – potrzeba przywództwa, które „brudzi sobie nogi”
  3. NASTAWIENIE – pracuj jak dla Pana
  4. POKORA – cecha, która czyni różnicę
  5. ODWAGA – potrzeba więcej miłości niż bojaźni
  6. PASJA SŁUŻBY – prawdziwą władzą jest służba
  7. ZAANGAŻOWANIE W WIĘKSZY CEL – powołani do działania na rzecz większej chwały Bożej
  8. AKTYWNOŚĆ KONTROLOWANA – jak nie zamienić się w chomika biegającego w karuzeli
  9. POSTAWA OBFITOŚCI – radosnego dawcę miłuje Bóg
  10. PODSUMOWANIE PROGRAMU