I WARSZTATY PRAKTYCZNEJ SZKOŁY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI JUŻ ZA NAMI.

Rozpoczęliśmy naszą wędrówkę, 22 listopada 2014 roku. Przebyliśmy ją w 15 osób – serce rośnie

Naszym pierwszym przystankiem było „ Porozumiewanie się z miłością””. 

Był to czas na orientację – kim jesteśmy, skąd przybyliśmy, czego poszukujemy i jacy chcemy być w naszych rodzinach, firmach, środowisku.

Odkryliśmy podczas wędrówki, co jest najważniejsze w naszym życiu — to MIŁOŚĆ. To ona daje nam siłę na każdy dzień, w naszych domach i firmach. Bez niej po prostu nie da się żyć z samym sobą i drugim człowiekiem. Bez niej jesteśmy jak „ryba bez wody”, jak prawy but bez lewego, jak pustynia bez piasku. 

Porozumiewać się z miłością to widzieć obraz Boga w drugim człowieku.

Na moment rozeszliśmy się po naszych ścieżkach, żeby przemyśleć, nazbierać do naszych serc nowe doświadczenia i ruszyć w dalszą drogę. Dokąd? Na kolejny przystanek, 14 lutego, do Krakowa, do Domus Mater.

Przystanek – „Boski autorytet drogą do zmian” – autorytet, zdrowe myślenie, dobre emocje i zmiana przekonań. 

Dokąd dojdziemy? Tam gdzie nas Bóg poprowadzi.

Osobiście jako trener dziękuję Bogu za to że przyjęliście zaproszenie na moje warsztaty i za talent, którym mnie obdarzył, abym mogła zaistnieć w WASZYM ŚRODOWISKU.