„Człowiek staje się najbardziej sobą nie przez to, co czyni, ale przez to, co otrzymuje” (Joseph Ratzinger)

Aby dawać, trzeba mieć? Aby mieć, trzeba przyjąć?

Przyjmowanie może być szczególnie trudne dla przedsiębiorców na co dzień przyzwyczajonych do aktywności i działania, do ustalania i tworzenia zasad w firmie i na rynku. Odmowa przyjmowania jest w nas głęboko zakorzeniona i ma swoje źródło w dziejach Adama i Ewy. A przecież prawo moralne zostało nam dane przez Boga, a my możemy je jedynie przyjąć i uwzględniać w ofercie biznesowej, w działaniach rynkowych, w życiu. Na spotkaniu z Talentem wspólnie zastanowimy się: jak rozwijać w sobie umiejętność przyjmowania, co przyjmowanie oznacza w praktyce dnia codziennego, jak mądrze dawać w konkretnych sytuacjach przy dostępnych nam środkach i zasobach.