Zapraszam na kolejne spotkanie wspólnoty TALENT, które odbędzie się w czwartek 30 marca 2017 r. 
Rozpoczniemy tradycyjnie o godz. 18.00 Mszą św. w intencjach naszej Wspólnoty połączoną z nabożeństwem przed Najświętszym Sakramentem. Po niej konferencja w salce pod tytułem: „Wszechstronny rozwój przedsiębiorcy i pracodawcy – propozycja Kościoła”, który wygłosi ks. dr Marek Leśniak.
Wierzę, że to spotkanie pozwoli nam jeszcze bardziej odkryć znaczenie nauki Kościoła w rozwoju i prowadzonych przez nas zadaniach.
Licząc na Państwa obecność serdecznie pozdrawiam.
Szczęść Boże!