6–7 czerwca 2009 r.

Jedną z wielu propozycji Duszpasters