Drodzy Przyjaciele TALENTU,
Uroczysty wjazd do Jerozolimy. Wypędzenie przekupniów ze świątyni. Umycie nóg apostołom i Ostatnia Wieczerza w Wieczerniku. Samotna modlitwa w Gethsemani, aresztowanie i wyrok Piłata. Biczowanie i krzyżowa droga. Ukrzyżowanie i śmierć… To wydarzenia potwierdzające, że Jezus wypełnił wolę Ojca, który posłał swego Syna jednorodzonego, „aby każdy, kto w niego wierzy nie zginął, ale miał życie wieczne” (J 3,16). Po trzech dniach zmartwychwstał, aby dać nam nadzieję i radość, siłę i pokój oraz perspektywę pełni życia w Bogu.
Radujmy się i weselmy. Alleluja!
W imieniu własnym oraz współpracowników Duszpasterstwa Przedsiębiorców i Pracodawców TALENT

ks. Grzegorz Piątek

koordynator duszpasterstwa