Maciej Osuch

Opowiem Państwu dzisiaj kolejną historię o relacjach między pracodawcą i pracownikiem widzianą oczyma jednego „królika”.

Pewnego razu urodził się „królik”, poszedł do szkoły podstawowej, potem średniej i wreszcie ukończył studia wyższe. Był bardzo dumny z siebie i myślał, że świat kręci się tylko wokół niego. Przez okres studiów brał tzw. stypendium fundowane od zakładu pracy. Po ich ukończeniu poszedł odpracować w nim trzy lata. I tak zaczęła się edukacja królika jako pracownika. Przez kolejne lata królik wielokrotnie zmieniał pracę. W dalszym ciągu uczył