recenzja książki Zygmunta Baumana

Współcześnie w niepamięć odchodzi pojęcie trwałości, zarówno w odniesieniu do przedmiotów, jak i do stosunków międzyludzkich. Jak zauważyła Hannah Arendt, świat człowieka w dużej mierze zawdzięcza swą realność i trwałość temu