W dniu zakończenia pielgrzymki podczas Mszy świętej sprawowanej w kaplicy warszawskiego lotniska, usłyszeliśmy opis podróży misyjnych św. Pawła i pierwszych Apostołów. Pierwsi ewangelizatorzy świata niemal w sposób kronikarski odtworzyli przebytą trasę własnej działalności misyjnej oraz sukcesów ewangelizacyjnych. Słowo Boże tego dnia stało się również dla wszystkich uczestników pielgrzymki Duszpasterstwa Talentu do Fatimy zachętą i inspiracją do uczynienia swoistego opowiadania o podróży, doświadczeniu piękna wspólnoty i modlitwy oraz innych darów, których doświadczyli na pielgrzymim szlaku. Organizatorem pielgrzymi do Fatimy było znane biuro podróżne droga ze Skawiny. Perfekcyjnie zaplanowana trasa pielgrzymki połączona ze zwiedzaniem wielu ciekawych miejsc, przy pomocy niezwykle kompetentnego pilota p. Jarosława Siedleckiego, to nie tylko jedyny walor całego przedsięwzięcia. Dużą i nieocenioną wartością na pątniczych szlakach Portugalii i Hiszpanii byli sami uczestnicy wyjazdu. Grupa, składająca się z ponad czterdziestu uczestników pochodziła z całej Polski, a nawet z zagranicy. Wśród uczestników było również trzech kapłanów.
Bezpośrednim powodem zorganizowania ośmiodniowej pielgrzymki na Półwysep Iberyjski, była setna rocznica objawień maryjnych w Fatimie. Przybyliśmy tam kilka dni po wizycie papieża Franciszka, który w dniu 13 maja 2017 roku dokonał kanonizacji dwojga dzieci fatimskich. Cała podróż rozpoczęła się od zwiedzania stolicy Portugalii. Centralnym momentem tego dnia, jak również każdego innego była Msza święta sprawowana tym razem w kościele św. Antoniego, zbudowanego na miejscu gdzie urodził się ten znany w całym Kościele święty. Kolejnych kilka dni pobytu w Portugalii spędziliśmy w zasadniczym miejscu naszego pielgrzymowania, a więc w Fatimie. Dla każdego z pielgrzymów był to czas wielkiej łaski. Liczna rzesza pątników z całego świata, obecność w miejscach związanych z życiem dzieci i objawieniami Matki Bożej, droga krzyżowa, przebyta na kolanach droga łaski oraz wieczorne procesje różańcowe ze świecą w dłoni stały się dla każdego z uczestników wyjazdu momentem niezwykłego doświadczenia duchowego. W programie ponadtygodniowej pielgrzymki znalazło się również ważne miejsce pielgrzymkowe, Santiago de Compostela w Hiszpanii oraz znaczące sanktuaria i miejsca dziedzictwa narodowego Portugalczyków. Cała pielgrzymka zakończyła się w kaplicy lotniska Chopina w Warszawie, skąd dnia 15 maja 2017 roku wyruszyliśmy właśnie w kierunku Fatimy.
Niech to krótkie wspomnienie inspirowane zapałem apostolskich podróży misyjnych pierwszych ewangelizatorów Kościoła posłuży każdemu z uczestników pielgrzymki nie tylko doświadczeniu osobistego spotkania z Bogiem, ale również dzielenia się nim z innymi.