Pytanie to pojawia się, gdy mówimy o biblijnych zasadach prowadzenia przedsiębiorstwa albo wtedy, gdy mówimy o społecznej nauce Kościoła. Okazuje się, że zarówno jedno jaki i drugie, są mało znane.
Czy aby być katolickim przedsiębiorcą, wystarczy chodzić w niedzielę do kościoła? To chyba jednak trochę mało…
Na IV Konferencji „Bóg, Rodzina, Firma, Hojność” przedsiębiorcy będą próbowali udzielać odpowiedzi na to pytanie, dzieląc się swoim bogatym doświadczeniem. Najważniejszy punkt tej odpowiedzi dotyczy odpowiedniego, zgodnego z Bożymi zasadami, sposobu prowadzenia firmy. Na tę kwestię prowadzenia firmy chcemy jednak spojrzeć nieco szerzej i omówić ją w pięciu, następujących obszarach:
1. Kierownictwo duchowe Kościoła
2. Jedność w katolickiej rodzinie
3. Firma wspólnotą w misji Chrystusa
4. Więź miłości z przedsiębiorcami
5. Hojność wobec bliźnich
Wszystkie te obszary wymagają szerszego omówienia. Będziemy argumentować dlaczego, i do czego, przedsiębiorcy jest potrzebny kierownik duchowy. Usłyszymy, że katolicka rodzina jest stawiana wyżej niż prowadzenie firmy. Na konkurencyjnym rynku firma nie jest sama, jakie więc znaczenie ma rzeczywista więź z innymi przedsiębiorcami, formułowana tutaj jako więź miłości, a nie zazdrości? W jaki sposób taką więź osiągnąć? Wreszcie hojność wobec innych, którą chcemy rozumieć jako odpowiedzialność za środowisko społeczne firmy, otoczenie, w którym przedsiębiorca funkcjonuje.
To jest pięć obszarów, o których przedsiębiorcy będą dyskutować na najbliższej Konferencji „Bóg, Rodzina, Firma, Hojność”, której podtytuł brzmi: „Biznes służbą Bogu”.
Zapraszamy w dniach 29–30 marca 2019 roku do Hotelu 500 w Tarnowie Podgórnym pod Poznaniem. Zapisy → brfh.pl.