Jak w tytule. Niewiele nam brakuje do islamistów. Zostaliśmy zdemaskowani!
Czynu heroicznego przeciwstawienia się niebezpieczeństwu podjął prof. dr hab. Tomasz Michalski ze Szkoły Głównej Handlowej. W liście otwartym (przeczytaj cały list — PDF) do uczestników, organizatorów i patronów konferencji „Chrześcijaństwo a ekonomia” pisze m.in.:

Nie jestem prorokiem ale nie trzeba nim być wystarczy być bystrym obserwatorem, aby ujrzeć zagrożenie tym, że już niedługo w Polsce mogą pojawić się odpowiednicy irańskich Strażników Rewolucji, a Ci którzy tak jak ja będą mieli wątpliwości i będą dostrzegali odstępstwa od tego co głosi Ewangelia będą wyklęci i tępieni przez otumaniony tłum, bądź bardzo inteligentnych zwolenników fundamentalizmu religijnego (…)

Pan profesor uzmysławia nam także, że jedyne co się liczy, to innowacyjność. Skwapliwie pominął wartości, godność człowieka, prawdę i inne równie nienowoczesne kryteria rozwoju:

Przede wszystkim uważam, że współczesne nauki ekonomiczne nie mogą rozwijać się w sposób efektywny bez działalności innowacyjnej. Innowacje to zagadnienia praktyczne odwołujące się do rozwiązań jakie sugeruje świat nauki, postęp, racjonalne działania, a przede wszystkim otwarty umysł i dyskusja polegająca na swobodnej wymianie poglądów, bez tematów tabu, czy jakichkolwiek ograniczeń (nakazów i zakazów). Społeczeństwo innowacyjne to warunek konieczny rozwoju.

I na koniec kwintesencja bolesnej prawdy… Kto ponosi winę za zacofanie gospodarcze naszego kraju? Katolicy!

W takiej sytuacji grono ludzi zdających sobie sprawę ze znaczenia logos [to Profesor o sobie — PK] staje przed trudnym zadaniem jakim jest, tak jak w epoce oświecenia i modernizmu, uświadomienie społeczeństwu, że przyjęcie sposobu myślenia narzucanego przez zwolenników i wyznawców mythos [to o nas – PK] prowadzi do zniewolenia umysłowego i zacofania gospodarczego.

Osobiście proszę Cię o działanie bardzo „nienaukowe” — modlitwę w intencji organizatorów i uczestników, aby Duch Święty dodawał nam mądrości.

Program konferencji „Chrześcijaństwo a ekonomia” – Kraków, 23 i 24 kwietnia

 

ks. Przemysław Król SCJ