Angelo Arrighini

Beatyfikacja Leona Dehona, oficjalnie ustalona na 24 kwietnia 2005 roku, została odłożona na czas nieokreślony. Powodem tego była najpierw śmierć Jana Pawła II, a następnie oskarżenia o antysemityzm w stosunku do niektórych pism społecznych Założyciela. Ponowna lektura i pouczenia wypływające z tego „przypadku” znalazły się w dokumencie przełożonego generalnego sercanów.

Co z beatyfikacją ks. Leona Dehona? Pytanie, które ser