Nasz świat potrzebuje katolickich bohaterów! — to przesłanie, jakie skierował Tom Peterson, amerykański biznesmen i twórca ewangelizacyjnej kampanii „Katolicy powróćcie do domu”, do uczestników XV Pielgrzymki Przedsiębiorców i Pracodawców. Wraz z duszpasterstwem „Talent” pielgrzymują oni w dniach 1–2 grudnia do sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie-Łagiewnikach.
Sobota upłynęła pod znakiem świadectw przedsiębiorców nt. jak prowadzić biznes zgodny z wartościami oraz refleksji, co to znaczy być katolickim przedsiębiorcą. Gościem specjalnym był Tom Peterson, ceniony lider amerykańskiej branży reklamowej, który przeprowadził kampanię oraz powołał do istnienia organizację „Katolicy, powróćcie do domu!” zachęcającą niepraktykujących do powrotu do wspólnoty Kościoła. Kampanii towarzyszyło hasło „Witaj w domu!” a wyprodukowane przez niego reklamy ewangelizacyjne w ciągu trzech lat obejrzało ponad 125 milionów ludzi a ponad 350 tys. z nich zdecydowało się na powrót do Kościoła.
Peterson przekonywał polskich przedsiębiorców, iż Bóg wzywa, by byli liderami nowej ewangelizacji. Musimy być heroiczni dzieląc się wiarą! — podkreślał i zachęcał do wytrwałej modlitwy o powrót do Kościoła nie tylko krewnych, znajomych czy pracowników, ale także ludzi sobie obcych. On sam powrócił po rekolekcjach dla mężczyzn. Wcześniej był tak ambitny, że dla swojego biznesu zrobiłby wszystko, jak sam mówił: był materialistą, a po przemianie duchowej wszystko, co dotąd robił, zaczął robić dla Boga.
Taka była m.in. geneza jego kampanii „Katolicy powróćcie do domu!”. — Nie możemy być obojętni, musimy być pełni pasji, nie lękać się! — przekonywał uczestników pielgrzymki i dodał, że wielu z tych, którzy powrócili do Kościoła potem mówiło: „wróciłem, ponieważ mnie zaprosiłeś”.
Zdaniem Petersona bycie dziś heroicznym katolikiem, to np. zaproszenie kogoś do kościoła. Gdy ktoś pyta „co słychać?” mieć odwagę powiedzieć „Bóg mi błogosławi”. Gdy ktoś mówi o problemach — zaproponować modlitwę za niego. Temu, kto mówi, że nie chodzi do kościoła — powiedzieć „brakuje nam ciebie”. W ten sposób zmieniamy świat — mówił do polskich przedsiębiorców.