Nasz świat potrzebuje katolickich bohaterów! — to przesłanie, jakie skierował Tom Peterson, amerykański biznesmen i twórca ewangelizacyjnej kampanii „Katolicy powróćcie do domu”, do uczestników XV Pielgrzymki Przedsiębiorców i Pracodawców. Wraz z duszpasterstwem „Talent” pielgrzymują oni w dniach 1–2 grudnia do sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie-Łagiewnikach.
Sobota upłynęła pod znakiem świadectw przedsiębiorców nt. jak prowadzić biznes zgodny z wartościami oraz refleksji, co to znaczy być katolickim przedsiębiorcą. Gościem specjalnym był Tom Peterson, ceniony lider amerykańskiej branży reklamowej, który przeprowadził kampanię oraz powołał do istnienia organizację „Katolicy, powróćcie do domu!” zachęcającą niepraktykujących do powrotu do wspólnoty Kościoła. Kampanii towarzyszyło hasło „Witaj w domu!” a wyprodukowane przez niego reklamy ewangelizacyjne w ciągu trzech lat obejrzało ponad 125 milionów ludzi a ponad 350 tys. z nich zdecydowało się na powrót do Kościoła.
Peterson przekonywał polskich przedsiębiorców, iż Bóg wzywa, by byli liderami nowej ewangelizacji. Musimy być heroiczni dzieląc się wiarą! — podkreślał i zachęcał do wytrwałej modlitwy o powrót do Kościo