Niedawna pielgrzymka do sanktuarium w Łagiewnikach stanowiła wymowne zwieńczenie tegorocznej działalności Duszpasterstwa „Talent”. Na dziewiąty rok jego funkcjonowania złożyło się wiele inicjatyw i wydarzeń, które zostały podjęte w kilku diecezjach dzięki życzliwości tamtejszych Pasterzy Kościoła. Wykaz ubiegłorocznych inicjatyw „Talentu” zamieszczony na stronie 5 biuletynu, nie zawiera niest