Niedawna pielgrzymka do sanktuarium w Łagiewnikach stanowiła wymowne zwieńczenie tegorocznej działalności Duszpasterstwa „Talent”. Na dziewiąty rok jego funkcjonowania złożyło się wiele inicjatyw i wydarzeń, które zostały podjęte w kilku diecezjach dzięki życzliwości tamtejszych Pasterzy Kościoła. Wykaz ubiegłorocznych inicjatyw „Talentu” zamieszczony na stronie 5 biuletynu, nie zawiera niestety tego, co najważniejsze, a mianowicie atmosfery spotkań między ludźmi zgromadzonymi na modlitwie i wzajemnie ubogacającymi się podczas dyskusji i dawania świadectwa. To wielka wartość naszych spotkań, dlatego dziękuję Panu Bogu, że w Duszpasterstwie daje mi okazję do czerpania z doświadczenia i mądrości tak wielu osób.

Spotkania te nie odbywają się jednak w jakiejś próżni politycznej, ekonomicznej, kulturowej czy społecznej. Żyjemy i pracujemy w konkretnym kraju, odczuwając jego sukcesy i problemy. Przynależymy do wspólnoty Kościoła katolickiego, który w aktualnych okolicznościach realizuje swoją zbawczą misję. To wszystko każe pytać się o cel, jakiemu służy Duszpasterstwo oraz o jakość życia zawodowego i duchowego uczestników spotkań. Od nich zależy, czy skutecznie będziemy wpływali na kształt życia Ojczyzny i Kościoła. Czerpiąc z dziedzictwa i duchowej siły naszych przodków mamy szansę zademonstrowania, iż wiara może skutecznie kształtować świat, w którym żyjemy, pracujemy i odpoczywamy.

Uczestniczymy w zmaganiu o moralne ukształtowanie wolnego społeczeństwa, którego podstawą ma być chrześcijańskie rozumienie wspólnoty, godności osoby ludzkiej i polityki, jako służby dobru wspólnemu. Ksiądz Richard Neuhaus, nieformalny doradca duchowy prezydenta G. W. Busha, radzi polskim katolikom rozwinąć moralną i intelektualną pewność siebie, aby zaproponować zlaicyzowanej Europie inną drogę bycia nowoczesnym. Polscy chrześcijańscy przedsiębiorcy mogą w sposób pragmatyczny udowodnić, że taki wybór, inspirowany wiarą, jest doskonalszy.

Ufam, że kolejny rok naszych spotkań, na które zapraszam, będzie być może małym, ale konkretnym krokiem w realizacji tego zadania.