Obowiązek podatkowy jako powinność moralna

Autor | Dodano
Kategorie: Aktualności, Dobra książka, Etyka biznesu, slider

Choć sam Jezus polecił, aby „oddać cezarowi, co należy do cezara” (Mt 22,21), w sumieniu wielu chrześcijan rodzi się poważna wątpliwość, w sytuacji gdy państwo działa w sposób niemoralny, marnowane są pieniądze publiczne oraz wydawane są na niemoralne cele. O ile nauczanie Kościoła dość jasno wyraża przekonanie, że płacenie podatków jest powinnością moralną, autor stara się lepiej zrozumieć przesłanki tego stanowiska oraz poddać je krytyce, poszukując odpowiedzi na pytania:
1. Czy płacenie podatków zawsze jest obowiązkiem moralnym?
2. Czy istnieją sytuacje, w których niezapłacenie podatku będzie można uznać za usprawiedliwione?
3. W jakim stopniu okoliczności mogą wpłynąć na zmniejszenie winy moralnej osób unikających płacenia podatków? Ze Wstępu

Obowiązek podatkowy jest analizowany w dwu wymiarach, najpierw co do jego natury i legitymizacji w kontekście zasad życia społecznego, po wtóre w jego konkretnej postaci, z jaką styka się obywatel w określonej rzeczywistości i czasie, w tym wypadku w rzeczywistości polskiej. Zamiarem Autora nie jest więc tylko teoretyczna analiza owego zagadnienia, ale koncentruje się bardziej na dylematach moralnych wynikających z tej powinności przed którymi stoją potencjalni podatnicy, czyli wszyscy obywatele, szczególnie zaś przedsiębiorcy, dla których kwestia podatkowa wiąże się z utrzymaniem miejsca pracy, swojego jak również zatrudnionych pracowników. ks. dr hab. Krzysztof Gryz

Praca Księdza Przemysława „prześwietla” proces poboru podatków nie przez pryzmat interesu państwa-poborcy, lecz przez pryzmat dylematów, z którymi może borykać się obywatel-podatnik. Jest to więc spojrzenie na system podatkowy przez lustro wartości. To rzadko spotykany punkt widzenia w literaturze, co z góry stawia pracę w rzędzie dzieł pionierskich, a zamysł Autora można określić jako graniczący z heroizmem naukowym. dr hab. Feliks Grądalski, prof. SGH

O autorze – ks. dr Przemysław Król, sercanin – od 2007 roku związany jest z Duszpasterstwem Przedsiębiorców i Pracodawców TALENT.

 

Drogi Czytelniku!

Książkę udostępniam Ci za darmo! Jeśli jednak poczujesz potrzebę (lub obowiązek moralny;) wynagrodzenia autora, proszę Cię o dobrowolną ofiarę  na konto Duszpasterstwa Talent. Autor

09 1020 2892 0000 5102 0211 6978
Księża Sercanie Talent Duszpasterstwo Przedsiębiorców i Pracodawców
ul. Saska 2, 30-715 Kraków
Darowizna na cele kultu religijnego

O autorzeDodaj swój komentarz

Komentarze niepodpisane imieniem i nazwiskiem nie są publikowane.

© 2011 Duszpasterstwo Talent. All rights reserved.