Dzięki pomysłowi i ofiarności kilku osób Duszpasterstwo ma swój pięknie ręcznie wyhaftowany sztandar. To znak, który ma jednoczyć pod wspólnymi ideałami, płynącymi z Ewangelii. Pobłogosławił go 6 grudnia br. kard. Franciszek Macharski w bazylice Bożego Miłosierdzia w krakowskich Łagiewnikach. 

Główną postacią na sztandarze jest św. Józef, patron Duszpasterstwa „Talent”. Wyobrażony został jako mężczyzna w sile wieku, o zdecydowanym, ale łagodnym spojrzeniu, trzymający w ręku narzędzie pracy i lilie. Cichy i skromny cieśla z Nazaretu potrafi ł dzięki pracowitości, czujności i zaradności zapewnić byt i bezpieczeństwo Maryi i Jezusowi. Na sztandarze otaczają go cztery lilie, wyobrażające niewinność, czystość, uczciwość i niczym nieskażone piękno. Umieszczono je na zielonym tle, oznaczającym w ikonografii Ducha Świętego. Wokół sylwetki Patrona wyhaftowano wezwanie „Święty Józefie, módl się za nami” oraz napis „Duszpasterstwo Talent”. Święty Józef od wieków czczony jest m.in. jako patron Kościoła powszechnego, wszystkich pracujących i rodzin. Ze względu na swoje cechy został wybrany również patronem naszego Duszpasterstwa.

Zobacz także: Święty Józef – nie tylko przedsiębiorca, Tomasz Kosiek

Boże, Ty stworzyłeś człowieka na swoje
podobieństwo i powołałeś go,
aby żył i wzrastał we wspólnocie z innymi ludźmi.
Ty w swoim Synu dałeś nam przedziwny przykład
miłości i przez Niego przykazałeś, abyśmy się
wzajemnie miłowali.
Obdarz hojnym błogosławieństwem tych wiernych,
którzy jednoczą swoje wysiłki i poświęcają się
na służbę braci.
Pobłogosław również ten sztandar, należący
do ich wspólnoty Duszpasterstwa Przedsiębiorców
i Pracodawców. Spraw, aby wszyscy, których ten
znak jednoczy, byli wspólnotą pokoju i ochotnie
nieśli pomoc innym w duchu Ewangelii.
Za przyczyną świętego Józefa udziel pomocy
wszystkim, którzy Cię wzywają, i zachowaj ich
od wszelkich niebezpieczeństw.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
(z modlitwy błogosławieństwa sztandaru)

Druga strona sztandaru jest również bogata w treść. Na żółtym tle widnieje herb Zgromadzenia Księży Sercanów, logo Duszpasterstwa i napis „Ora et labora” – módl się i pracuj. Pierwszy symbol ilustruje misję i duchowość Księży Sercanów, którzy zapatrzeni w Bożą miłość mają troszczyć się o budowanie w świecie cywilizacji miłości. Logo „Talentu” symbolizuje natomiast przedsiębiorców i pracodawców zjednoczonych wokół krzyża dzięki Duszpasterstwu (litery DPiP). Pomiędzy symbolami wyhaftowano benedyktyńskie zawołanie „Módl się i pracuj”. Streszcza ono istotę chrześcijańskiej postawy życiowej. Należy łączyć wymiar duchowy człowieka z zaangażowaniem w kształtowanie świata poprzez pracę.

Sztandar, jak ufamy, będzie towarzyszył ważniejszym wydarzeniom w naszym Duszpasterstwie, przypominając o istotnych symbolach i treściach, oraz będzie stanowił znak jedności katolickich przedsiębiorców zaangażowanych w „Talencie”.