Zapraszam na kolejne spotkanie wspólnoty TALENT, które odbędzie się w Gdowie 29 września (czwartek) 2016r.
Rozpoczniemy tradycyjnie o godz. 18.00 Mszą św. w intencjach naszej Wspólnoty połączoną z nabożeństwem przed Najświętszym Sakramentem. Po niej konferencja w salce pod tytułem: „Człowiek wspólnikiem Boga”, w której poznamy jak Bóg zaprasza człowieka do współpracy ze sobą.
Wierzę, że to spotkanie pozwoli nam jeszcze bardziej odkryć miejsce Boga w naszym życiu oraz otworzyć nasze serca na Bożą łaskę i Jego błogosławieństwo w podejmowanych przez nas pracach.
Licząc na Państwa obecność serdecznie pozdrawiam.
Szczęść Boże!