Na początku ubiegłego tygodnia (24 lutego) odbyło się spotkanie internetowe dotyczące zalet prowadzenia działalności gospodarczej w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Spotkanie poprowadził adwokat Piotr Proniewski, absolwent wydziału prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim, przez wiele lat pracujący jako ” in house lawyer” (prawnik wewnętrzny) w dużych firmach usługowych i handlowych, a od 2009 r. wspólnik w krakowskiej Kancelarii Adwokackiej Proniewski Przybyłka s.c. (www.ppsc.pl).

W tym odcinku cyklu video spotkań on-line mogliśmy poznać specyfikę prowadzenia działalności gospodarczej w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. W trakcie spotkania Spółka z o.o. została skonfrontowana z indywidualną działalnością gospodarczą. Poznaliśmy podstawowe różnice tych form prowadzenia działalności, ich wady i zalety. Dowiedzieliśmy się także jak założyć lub przekształcić swoją firmę w Spółkę z o.o. oraz jakie wiążą się z tym koszty. Spotkanie przybliżyło wszystkim zainteresowanym tematykę prowadzenia działalności w formie Spółki z o.o. i być może przyczyniło się do podjęcia decyzji co do założenia spółki lub zmiany formy prowadzonej działalności.
Czy spółka z o.o.o jest rozwiązaniem dla wszystkich przedsiębiorców – zdaniem prelegenta spotkania na pewno nie. Ale w czasach szybko zmieniających się realiów rynkowych i przez to zwiększonego ryzyka niepowodzenia biznesowego lub wręcz przeciwnie jego powodzenia – Spółka z o.o. to na pewno dobre rozwiązanie dla wielu przedsiębiorców. Przed podjęciem decyzji o wyborze spółki z o.o. jako docelowej formy prowadzenia działalności warto było poznać z czym tak na prawdę mamy do czynienia – co dzięki temu zyskamy i jak zmieni się nasza sytuacja w obrocie gospodarczym.
W kwestii składek ZUS odprowadzanych przez wspólników Spółki z o.o. autor uzupełniająco wyjaśnia:
Zgodnie z art.8 ust. 6 pkt 4 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych za osobę prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą uważa się m.in. wspólnika jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą podlegają obowiązkowym ubezpieczeniom od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności do zaprzestania jej wykonywania (art. 13 ustawy). Składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą finansują w całości sami ubezpieczeni (art. 16 ust.1 pkt 1).W związku z powyższym, wspólnik jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (niezależnie od tego czy dodatkowo pełni także jakąś funkcję w organach spółki) ma obowiązek zgłoszenia siebie do ubezpieczeń w ZUS w momencie rozpoczęcia prowadzenia działalności w tej formie, oraz samodzielnego opłacania składek.