W tym roku rekolekcje wielkopostne w Gródku nad Dunajcem (24–26 lutego) poprowadził dominikanin o. Jan Góra. W spotkaniu wzięło udział 105 osób z całej Polski.

Ojciec Góra zaproponował zebranym refleksję nad „Wizją osobowości integralnej w Chrystusie”. W naukach — głoszonych z pasją i niesamowitą energią — ukazywał, jak być „człowiekiem kompletnym”, który działa dla innych, a  przy okazji sam jest człowiekiem szczęśliwym. Odwoływał się do przykładu swojej pracy z młodzieżą i dzieła jego życia jakim jest Lednica. Dał również piękne świadectwo swoich spotkań z bł. Janem Pawłem II.

fot. Andrzej Oleszko