ks. Władysław Majkowski SCJ

Dobro wspólne jest podstawową zasadą w katolickiej nauce społecznej. Rozumie się przez nie „sumę warunków życia społecznego, jakie bądź zrzeszeniom, bądź poszczególnym członkom społeczeństwa pozwalają osiągnąć pełniej i łatwiej własną doskonałość” (GS, 26).

Zasada dobra wspólnego opiera się na trzech przesłankach. Pierwszą jest ludzka osoba, która ma niezbywalne prawa z prawem do wolności na czele; drugą jest społeczny dobrobyt i społeczny rozwój. W ramach te