Treść listu rozesłanego do Przyjaciół duszpasterstwa:
Drodzy Państwo!
Pozwalam sobie napisać do Państwa kilka słów w imieniu własnym, animatorów oraz innych osób szczerze zainteresowanych działalnością Duszpasterstwa Przedsiębiorców i Pracodawców „Talent”.
Nazywam się Artur Kalicki, duszpasterstwo poznałem już kilka lat temu przez mojego kolegę, obecnie sam staram się zachęcać innych do uczestnictwa w spotkaniach. Sprawy duszpasterstwa są mi bliskie, dlatego postanowiłem napisać tę wiadomość, prosząc ks. Przemka o rozesłanie jej do Państwa.
Cieszę się, że księża znacznie zwiększyli ilość spotkań duszpasterstwa, powstają grupy w kolejnych, odległych od Krakowa miastach (Gdańsk, Wrocław). I tu dotykamy delikatnej kwestii finansowej. Jak zapewne zauważamy, koszt organizowanych spotkań czy rekolekcji jest tak skalkulowany, aby pokryć tylko bezpośrednie koszty. Księża po konsultacjach z animatorami świeckimi świadomie przyjęli zasadę, że spotkania nie są źródłem zarobku. Rozwój duszpasterstwa możliwy jest dzięki Państwa ofiarności — ofiarom składanym na tacę i indywidualnym wpłatom na konto. Z przedstawionych animatorom przez księży rachunków wynika, że duszpasterstwo ma zapewnione środki na bieżącą działalność.
Stoi przed nami jednak większy wydatek. Obecnie używany samochód Opel Vectra (który także był darowizną) skończył już 15 lat i trzeba pomyśleć o jego wymianie. Dlatego zachęcam Państwa do pomocy finansowej w postaci stałych wpłat na konto duszpasterstwa: 100 zł przez dwanaście miesięcy. Gdyby kilkanaście (a może i więcej…) osób podjęło się tego zadania, za rok kupimy samochód za około 40 tys. zł. Ze względu na konieczność przewożenia ekranu, plansz informacyjnych itp. przydatny byłby pojazd typu kombi. Dodam, że zgodnie z obowiązującym prawem darowizny na cele kultu religijnego mogą być odliczone od podstawy opodatkowania.
Już teraz dziękuję za zrozumienie tego wspólnego celu. Chętnie odpowiem na pytania i przybliżę zaproponowaną inicjatywę (tel. 608–295-412, e‑mail: arkalicki@gmail.com)
Z poważaniem
Artur Kalicki

Wpłaty można wpłacać na konto:
09 1020 2892 0000 5102 0211 6978
Księża Sercanie Talent Duszpasterstwo Przedsiębiorców i Pracodawców
ul. Saska 2, 30–715 Kraków
tytułem: darowizna na cele kultu religijnego SF01