Dziękuję, że moim powołaniem i drogą do świętości
stała się praca z innymi i dla innych.

W roku, w którym program duszpasterski Kościoła w Polsce zach