4. grudnia, już po raz ósmy w krakowskim Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, pod hasłem „Być bogatymi przed Bogiem”, odbyła się Pielgrzymka Przedsiębiorców i Pracodawców. Spotkanie przybyłej do Krakowa kilkusetosobowej grupy rozpoczęło się celebracją Mszy Świętej, której przewodniczył ks. kard. Stanisław Nagy.

Kazanie wygłosił ks. kard. Stanisław Nagy

W swoim kazaniu kardynał podkreślał konieczność otwarcia się na Boga. Każdy z nas, mówił, staje przed Bogiem z licznymi żądaniami a jednocześnie nieczystym sercem. Powinniśmy przywitać Go należycie — podkreślał — bo Bóg przepełniony miłością do człowieka cały czas czeka na moment w którym będzie on gotowy się na Niego otworzyć.

Kardynał wspominając fakt wyniesienia na ołtarze papieża Jana Pawła II nawoływał również: „Budujmy pomniki dobroci! Niech nasza radość z beatyfikacji polskiego Papieża nie będzie płytka.” Kardynał zwrócił się również bezpośrednio do przybyłych – „Prostujcie drogi Pańskie! (…) Prostujcie ścieżki swojego sumienia!”.

Po uroczystej Mszy Świętej uczestnicy spotkania zebrali się w auli Jana Pawła II. Po powitaniu gości przez ks. Grzegorza Piątka, koordynatora Duszpasterstwa miało miejsce uczczenie 90. urodzin ks. kard. St. Nagyego a następnie po jego krótkim wystąpieniu wykład znanego polskiego przedsiębiorcy Romana Kluski na temat: „Etyka czynnikiem sukcesu w biznesie”.

W swoim przemówieniu, opierając się na licznych przykładach z własnej działalności biznesowej, Kluska udowodnił, że etyka w biznesie jest faktycznie czynnikiem gwarantującym sukcesu. Największy wpływ na to ma przede wszystkim wzajemna troska, sprawiedliwe wynagradzanie oraz dzielenie się nagrodami. Wszystko to sprawia, że pracownikom chce