4. grudnia, już po raz ósmy w krakowskim Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, pod hasłem „Być bogatymi przed Bogiem”, odbyła się Pielgrzymka Przedsiębiorców i Pracodawców. Spotkanie przybyłej do Krakowa kilkusetosobowej grupy rozpoczęło się celebracją Mszy Świętej, której przewodniczył ks. kard. Stanisław Nagy.

Kazanie wygłosił ks. kard. Stanisław Nagy

W swoim kazaniu kardynał podkreślał konieczność otwarcia się na Boga. Każdy z nas, mówił, staje przed Bogiem z licznymi żądaniami a jednocześnie nieczystym sercem. Powinniśmy przywitać Go należycie — podkreślał — bo Bóg przepełniony miłością do człowieka cały czas czeka na moment w którym będzie on gotowy się na Niego otworzyć.

Kardynał wspominając fakt wyniesienia na ołtarze papieża Jana Pawła II nawoływał również: „Budujmy pomniki dobroci! Niech nasza radość z beatyfikacji polskiego Papieża nie będzie płytka.” Kardynał zwrócił się również bezpośrednio do przybyłych – „Prostujcie drogi Pańskie! (…) Prostujcie ścieżki swojego sumienia!”.

Po uroczystej Mszy Świętej uczestnicy spotkania zebrali się w auli Jana Pawła II. Po powitaniu gości przez ks. Grzegorza Piątka, koordynatora Duszpasterstwa miało miejsce uczczenie 90. urodzin ks. kard. St. Nagyego a następnie po jego krótkim wystąpieniu wykład znanego polskiego przedsiębiorcy Romana Kluski na temat: „Etyka czynnikiem sukcesu w biznesie”.

W swoim przemówieniu, opierając się na licznych przykładach z własnej działalności biznesowej, Kluska udowodnił, że etyka w biznesie jest faktycznie czynnikiem gwarantującym sukcesu. Największy wpływ na to ma przede wszystkim wzajemna troska, sprawiedliwe wynagradzanie oraz dzielenie się nagrodami. Wszystko to sprawia, że pracownikom chce się walczyć o sukces firmy, z którą się utożsamiają. Kluska podkreślał również, że współczesny polski przedsiębiorca musi walczyć z wieloma problemami, z których największym jest naszpikowanie życia regułami prawnymi. Tym samym praca i wysiłek przestały być wyznacznikiem sukcesu a stała się nim dobra relacja z władzą i urzędnikami. Rodzi to wiele niebezpieczeństw – w tym największą – korupcję.

Kluska wspomniał również historię swojego aresztowania. Podkreślał, że jedynym co utrzymało go przy siłach była ufność Bogu. Otrzymaliśmy bowiem wielki skarb – wolną wolę – z którym możemy robić co chcemy — mówił. Jeśli tylko zaufamy Bogu w sposób bezwarunkowy, zdobędziemy wielki Skarb – Opiekuna, który zawsze będzie przy nas. Tylko wtedy będziemy w pełni szczęśliwi.

W razie problemów z odtwarzaniem film można obejrzeć bezpośrednio w serwisie Youtube http://www.youtube.com/watch?v=DVVCKkOYPqQ

W dalszej części spotkania zostały wręczone wyróżnienia Talent w formie statuetki i dyplomu dla tych osób, które w wyjątkowy sposób zasłużyły się dla duszpasterstwa oraz prowadziły działalność na rzecz wartości ewangelicznych w biznesie. W tym roku otrzymali je:

  • ks. dr Marek Leśniak z Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II za wkład w propagowanie społecznego nauczania Kościoła, zaangażowanie, intelektualne wsparcie duszpasterstwa oraz organizację konferencji naukowych,
  • Krystyna i Maciej Kaniewscy z Warszawy za zaangażowanie w organizację spotkań duszpasterstwa w Warszawie, umiejętność zjednywania ludzi i przekazywanie entuzjazmu,
  • Czesław Korzeń z Dębicy za promowanie duszpasterstwa w Dębicy,
  • Agata i Krzysztof Osóbka z Kielc za wieloletnie zaangażowanie w życie duszpasterstwa oraz organizowanie rajdów turystycznych dla przedsiębiorców i ich rodzin.

Zakończenie uroczystości rocznicowych nastąpiło w bazylice łagiewnickiej wspólnym odmówieniem koronki do Bożego Miłosierdzia.

fot. Jerzy Ostowski