„Przekonany, że «chwałą Boga jest żyjący człowiek» (św. Ireneusz, Adversus haereses), Jan Paweł II nie wahał się uczynić człowieka programem swojego pontyfikatu. Dziś z nową siła brzmią Jego prorocze słowa: „człowiek jest drogą Kościoła”. Podejmujemy je z miłością, by stały się także naszym programem.

Jego wiara w Boga i człowieka skruszyła mury systemów totalitarnych. Prawda, którą głosił człowiekowi XX wieku, przyniosła wyzwolenie człowieka i całych narodów. To On Europie wskazywał, że trwałym fundamentem jedności są wartości moralne. Nie zawsze chciano Go słuchać, ale historia już dziś przyznaje Mu rację” (abp St. Dziwisz, Kraków, 27.08.2005).

Powyższy tekst wskazuje na znaczenie pontyfikatu Jana Pawła II zarówno w wymiarze jednostkowym, jak i wspólnotowym życia ludzkiego. Jednocześnie uwydatnia papieską logikę, metodę działania i hierarchię wartości. Wiara w Boga prowadziła go do człowieka, widzianego w całej jego konkretności i niepowtarzalności, powołanego do życia wiarą i modlitwą oraz kierującego się prawidłowo ukształtowanym sumieniem. A zatem Jan Paweł II akcentował z całą mocą moralny wymiar ludzkiej egzystencji. Był przekonany, iż prawdziwa przemiana — zarówno w wymiarze indywidualnym, jak i społecznym — może się dokonać tylko na gruncie moralnego doskonalenia się człowieka.

Czy papieska wizja człowieka może zainteresować przedsiębiorców i pracodawców? Z całą pewnością, tak. Zwłaszcza w Polsce ludzie zajmujący się biznesem wiedzą, że stanęliśmy wobec problemu człowieka, jego kondycji moralnej, a właściwie wobec braku tej kondycji. Zbyt często doświadcza się, że sprawy gospodarcze nie kształtują się prawidłowo z powodu braku etosu pracy, uczciwości czy solidności. Dlatego zwrócenie przez Jana Pawła II uwagi na znaczenie moralnego wymiaru życia człowieka należy uznać za jedno z najważniejszych nauk jego pontyfikatu, niezwykle ważnych także dla każdego przedsiębiorcy i pracodawcy. W tym wymiarze z pewnością jesteśmy jego dłużnikami.

Po roku od śmierci Jana Pawła II warto uświadomić sobie, co i jak wiele mu zawdzięczamy. Dlatego w najnowszym numerze naszego biuletynu powracamy do tej niezwykłej postaci. Na szerokim tle historii życia K. Wojtyły chcemy dostrzec, że nasze duszpasterstwo tak wiele mu zawdzięcza i zostało przez niego pobłogosławione. A to zobowiązuje.