Po raz czternasty odbyły się rekolekcje wielkopostne naszego Duszpasterstwa w Gródku n. Dunajcem (12–14.02.2016). Do grona takich mówców jak kard. Stanisław Nagy, bp Antoni Pacyfik Dydycz, o. Maciej Zięba czy ks. Andrzej Zwoliński dołączył ks. dr Bogusław Mielec z Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. W naukach rekolekcyjnych i dyskusjach starał się wskazać przesłanki do odpowiedzi na pytanie „Co to znaczy po katolicku myśleć moralnie?”
Dla takiego myślenia niezbędne jest odwołanie się do Pisma świętego, które zawiera cztery wielkie tematy moralne. Z nauki o Stworzeniu możemy przykładowo wyciągnąć wniosek o świętości życia, z tematu przymierza dowiadujemy się o naszej więzi z Bogiem, z prawdy o uzyskanym przebaczeniu płynie nadzieja na pojednanie się z Bogiem, które umożliwi pełnię życia z Nim w niebie. W katolickim myśleniu moralnym niezbędne jest odwoływanie się do sumienia, które jednak musi być sumieniem odpowiednio uformowanym. W jego kształtowaniu należy uwzględniać osiem kryteriów: cokolwiek robisz, patrz czy stajesz się takim człowiekiem, jakiego chciał Bóg; staraj się iść wzwyż, naśladując przykład Jezusa; bądź otwarty na świat; badaj, w czym warto i trzeba przeciwstawiać się światu; dbaj o postęp moralny; kształtuj swoje sumienie we wspólnocie; ucz się duchowego rozróżniania na bazie roztropności; dąż do osiągnięcia zbawienia. Dzięki odpowiedniemu myśleniu człowiek jest w stanie odróżniać prawdę od fałszu, dobro od zła, to co lepsze od tego co gorsze.
W rekolekcjach wzięło udział 54 dorosłych oraz sześcioro młodszych. Wyjeżdżali z gościnnej ARKI (ośrodka rekolekcyjnego diecezji tarnowskiej) z przekonaniem, że wiara i rozum to dwa skrzydła – jak to ujął Jan Paweł II – unoszące nas do kontemplacji prawdy.
Rekolekcje dały okazję do modlitwy, refleksji i dyskusji. Były też okazją do wypoczynku i poznania wspaniałych zabytków sakralnych: szesnastowiecznego drewnianego kościoła w Przydonicy i najstarszego polskiego klasztoru franciszkanów reformatów w Zakliczynie.
Jak Bóg da za rok ponownie spotkamy się w Gródku, by przygotować się duchowo do Wielkanocy.


Zapraszamy do obejrzenia fororelacji: