Przedsiębiorcy z Duszpasterstwa TALENT od 2007 roku 1 maja pielgrzymują razem z robotnikami do sanktuarium św. Józefa w Kaliszu. W tamtejszej bazylice kolegiackiej pod wezwanie Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny dają wyraz solidarności ze współpracownikami i modlą się o błogosławieństwo Boże dla prowadzonej działalności. W tym roku przybyli już po raz szesnasty.

W cieniu wojny

Tegoroczna pielgrzymka odbyła się w trakcie trwania wojny na Ukrainie. Podczas rozmów i modlitw przewijał się ten temat bardzo wyraźnie. Również hasło pielgrzymki „Modlitwą o pracą czynimy pokój” skupiało uwagę pielgrzymów na problemach związanych z brakiem pokoju oraz wynikających z tego konsekwencji dla ofiar wojny i całego regionu. Ordynariusz diecezji kaliskiej bp Damian Bryl, który przewodniczył uroczystościom, niemal całą homilię poświęcił tematyce uchodźców i skutków prowadzonych w pobliżu polskiej granicy działań wojennych. Mówił o ludzkiej solidarności i wspaniałych przykładach udzielania pomocy uchodźcom, o doświadczeniu bezsilności i niemocy, które jednak ma prowadzić ludzi wierzących do ufnej modlitwy o pokój, za ofiary wojny i jej sprawców. Po tym, jak zacytował piękną modlitwę o pokój św. Franciszka z Asyżu, przypomniał niektóre aspekty etyki pokoju zaproponowanej nam przez Jezusa. Polega ona m.in. na wprowadzaniu pokoju poprzez przebaczenie i pokorę oraz postawę gotowości do dzielenia się z innymi. Jednak najważniejsze jest to, aby przyjąć dar pokoju ofiarowany nam przez Jezusa, który pojednał ludzi z Bogiem przez ofiarę z własnego życia.

Przyjmować, chronić, promować i integrować

Sytuacja na Ukrainie – kontynuował kaznodzieja – wzywa do zaangażowania i konkretnej pomocy. Udzielone oddolnie wsparcie dla uchodźców jest wspaniałym przejawem wyobraźni miłosierdzia, o której mówił w 2002 roku Jan Paweł II podczas ustanowienia Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w krakowskich Łagiewnikach. Bp Bryl przypomniał, że obdarowujący staje się obdarowanym, gdy odkryje na nowo ludzką wspólnotę. W nawiązaniu do nauczania papieża Franciszka przypomniał, że postawa chrześcijańskiej gościnności określona jest przez cztery słowa: przyjmować, chronić, promować i integrować. Przyjmowanie potrzebujących to przejaw chrześcijańskiej miłości i obowiązek. Nie może jednak spoczywać tylko na barkach jednostek. Potrzebne są również systemowe rozwiązania i współpraca różnych instytucji. Zadanie ochrony wiąże się z tym, że każdy – jako osoba – zasługuje na pomoc. Dlatego trzeba strzec się pokusy wykorzystywania dramatu uchodźców do rozgrywek politycznych czy wykorzystywania ich słabości np. przez zaniżanie wynagrodzenia. Promowanie z kolei wiąże się z uznaniem godności i praw każdego do edukacji, pracy, ochrony zdrowia itp. Integrowanie to działanie dwustronne: przybysze mają poznać kulturę goszczącego ich kraju, a goszczący winni zainteresować się kulturą goszczonych osób.

Biskup kaliski bardzo realistycznie podszedł do problemów związanych z przyjęciem uchodźców. Na dłuższą metę – na tle dostępu do zasobów – mogą bowiem rodzić się różnorakie napięcia w społeczeństwie, które gości przybyszów. Państwo, Kościół i inne instytucje winny stworzyć program długoterminowej pomocy i wspierać usamodzielnianie się uchodźców. Trzeba też przeciwstawić się konsekwencjom wojny takim jak: inflacja, zawirowania na rynku pracy, niepokój społeczny czy kryzys w wielu branżach gospodarki. Dlatego potrzebne jest roztropne wsparcie przedsiębiorców. Kazanie zakończyło wezwanie do sumiennej i radosnej pracy, wykonywanej z czystą intencją i wdzięcznością. Wzorem jest dla nas św. Józef, pracujący dla Jezusa.

Przesłanie od polityków

Do tradycji pierowszomajowej pielgrzymki należy odczytywanie przed Mszą Świętą listów od Prezydenta RP i Premiera Rady Ministrów. W tym roku Andrzej Dera, sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej, przekazał pozdrowienia od Andrzeja Dudy i odczytał przesłanie głowy państwa, w którym podkreślono znaczenie twórczej pracy dla budowania więzi społecznych i osiągania osobistego szczęścia. Prezydent RP podkreślił również potrzebę współpracy środowisk robotników i pracodawców w duchu solidarności i konstruktywnego dialogu. Dzięki temu wspólna praca będzie służyła dobru ojczyzny.

Z kolei Marlena Maląg, Minister Rodziny i Polityki Społecznej, odczytała list od premiera Mateusza Morawieckiego. Prezes rady Ministrów zwrócił uwagę na nowe zagrożenia dla porządku światowego i wyraził dumę z wkładu Polaków w pomoc okazaną uchodźcom z Ukrainy. Pisał, że potrzebne jest szukanie dróg do pokoju w wymiarze duchowym, a także przez okazywanie codziennej solidarności i współpracę.

Pielgrzymkowe rocznice

Robotnicy dzięki pomysłowi i zaangażowaniu Jana Mosińskiego pielgrzymują do Kalisza od 30 lat. Ówczesny przewodniczący regionalnej Solidarności, a obecnie poseł na Sejm RP, w porozumieniu z kustoszem kaliskiego sanktuarium ks. Lucjanem Andrzejczakiem zorganizował pierwszą pielgrzymkę w 1992 roku i uzyskał aprobatę bp. kaliskiego Stanisława Napierały. Stopniowo rosła fascynacja sylwetką i duchowością św. Józefa. Symboliczne znaczenie pielgrzymki wzrosło kiedy w 2007 roku do robotników dołączyli przedsiębiorcy i pracodawcy z Duszpasterstwa TALENT. Jan Mosiński widzi w tym szczególną interwencję św. Józefa, który połączył robotników i pracodawców we wspólnej drodze duchowej i trosce o miejsca pracy.

Od kilkunastu lat pielgrzymów z wielką otwartością wita i gości kustosz sanktuarium ks. Jacek Plota. Rozumie, że chociaż pielgrzymka nie gromadzi licznych rzesz pątników, to jej znaczenie duchowe i symboliczne jest nie do przecenienia. Zarówno robotnicy, jak i przedsiębiorcy mogą uczyć się od św. Józefa cichej i pokornej pracy oraz solidarności, odpowiedzialności za rodziny i współpracy ze Stwórcą.