Jak spędzić ciekawie i z pożytkiem upalny wakacyjny dzień? Wystarczyło udać się do Tyńca, gdzie w murach benedyktyńskiego opactwa, nasyconych historią i modlitwą, 27 lipca zorganizowano konferencję „Zarządzanie, przywództwo a duchowość”. Ponad 80 uczestników wydarzenia podjęło refleksję nad sytuacją i wyzwaniami stojącymi przed współczesnymi liderami biznesowymi, społecznymi i duchowymi. Przewodnikami w tej refleksji byli znamienici prelegenci: abp Edmund Piszcz, benedyktyni o. Włodzimierz Zatorski i o. Anselm Grün, prof. Tadeusz Oleksyn, prof. W. Julian Korab-Karpowicz, prof. Ryszard Stocki i dr Ryszard Kołodziej.

Podczas wystąpień wskazano na znamiona duchowości przywódców duchowych. Są to: głęboka więź z Bogiem, umiłowanie ciszy i modlitwy, wierność sumieniu, męstwo, umiejętność wymagania od siebie i przyjęcia cierpienia oraz pokorna umiejętność przyznania się do błędu. Podkreślano, że lider (nie tylko duchowy) winien wcielać w życie i promować takie praktyki, które prowadzą do życia. Ma budować swoją duchowość w codzienności i tam ją sprawdzać. Dzieje się to podczas spotkań z ludźmi, przez branie odpowiedzialności za całość i perspektywiczne myślenie o całości. Lider musi pamiętać, że bycie liderem nie wyczerpuje życia, ale znacząco wpływa na całe życie.

Pośród różnych rodzajów przywództwa szczególną uwagę – co nie dziwi w takim miejscu jak Tyniec – zwrócono na przywództwo chrześcijańskie (na wzór Chrystusa) i wskazania płynące dla przywódców z Reguły św. Benedykta. Przywódca chrześcijański ma zatem: służyć prawdzie, mówić prawdę, żyć w prawdzie, być życzliwym, mężnym i bezinteresownym, wcielać w życie cnoty kardynalne, mieć świadomość własnej ograniczoności, odczytywać i pełnić wolę Bożą, świadomie brać odpowiedzialność za dobro duchowe innych. Widać więc, że prawdziwym przywódcą, czyli człowiekiem, który umie wywierać wpływ, nie może być człowiek przeciętny i zamknięty na rozwój. Dla dobrego przywódcy wielkie znaczenie ma dobry styl życia, umiejętność korygowania złych nawyków, zdolność do adaptacji i bycie wiernym wartościom.
Partnerem tynieckiej konferencji było Duszpasterstwo TALENT.