Recenzja książki
Klemens Aleksandryjski „Który człowiek bogaty może być zbawiony?”
Kraków-Ząbki 1995. Seria: Mała biblioteka Ojców Kościoła 2

Pośród ogromnej spuścizny literackiej Ojców Kościoła znajdujemy wiele drobnych monograficznych opracowań, dotyczących konkretnych problemów, nurtujących ówczesnych