ŹródłoŹródło, 19/2003


Bożena Weber

Prowadzone przez Księży Sercanów Duszpasterstwo Przedsiębiorców i Pracodawców rozwija swą działalność od grudnia 1999 roku. Powstało ono z inicjatywy osoby świeckiej – Marka Świeżego z Gdowa. Do zainicjowania takiej wspólnoty skłoniły go – jak wspomina – myśli Ojca Świętego wypowiedziane w Legnicy 2 czerwca 1997, aby „cywilizację, w której żyjemy, przepoić duchem sprawiedliwości i miłości”.

Czas dwuletnich poszukiwań odpowiedniej formy wspólnoty gromadzącej przedsiębiorców i pracodawców zaowocował powstaniem sercańskiego Duszpasterstwa. Na pierwsze spotkanie w Wyższym Seminarium Misyjnym Księży Sercanów w Stadnikach przybyło 8 osób. Jak podkreślił animator i koordynator DPiP, ks. Grzegorz Piątek, Polska Prowincja Księży Sercanów podjęta trud, aby konkretną formą odpowiedzieć, „na szczególne potrzeby środowiska, które wzięto na siebie trudną odpowiedzialność za kształt polskich przemian gospodarczych, a co za tym idzie za los wielu osób i ich rodzin”.

Wychodząc naprzeciw potrzebom społecznym, Księża Sercanie kontynuują dzieło swego założyciela. Sługi Bożego o. Leona Dehona, który w 2 poł. XIX w. we Francji wraz z licznymi przedsiębiorcami i działaczami społecznymi poszukiwał sposobów najowocniejszego budowania Królestwa Bożego w industrializowanym społeczeństwie. Napisał też pierwszy podręcznik nauki społecznej Kościoła, który w seminariach duchownych był wykładany do czasów II wojny światowej.

Podkreślanie roli chrześcijańskiego przedsiębiorcy w budowaniu etycznych i religijnych podstaw gospodarki, pomoc w tworzeniu chrześcijańskiego i humanitarnego lobby w dziedzinie ekonomii a także w prowadzeniu firm i przedsiębiorstw, to wyjście naprzeciw potrzebom – jak podkreślił ks. G. Piątek – zwłaszcza małych firm. Niestety, podczas gdy w latach 90–tych firm takich było ok. 3,5 miliona to obecnie jest ich o milion mniej. Stąd wypływa również potrzeba budowania i umacniania więzi między nimi. Przeciwdziałanie bezrobociu przez przyjmowanie pracowników do małych firm jest bowiem dla wielu rodzin jedyną szansą ich przetrwania. Los rodzin zatrudnionych osób w dużym stopniu zależy natomiast od formacji duchowej, uwrażliwienia pracodawcy na prowadzenie przedsiębiorstwa zgodnie z zasadami etycznymi i społeczną nauką Kościoła. Stąd wynika paląca potrzeba pogłębienia życia duchowego przedsiębiorców i pracodawców.

W tym celu DPiP organizuje Dni Skupienia. W ramach Dni organizowane są wykłady specjalistów z różnych dziedzin połączone z dyskusją na temat katolickiej nauki społecznej, bieżących wydarzeń w Kościele, zmian w Kodeksie pracy pod kątem przedsiębiorcy itp. Spotkania odbywają się jak dotąd w czterech miejscach: w sercańskich ośrodkach w Krakowie–Płaszowie i Stadnikach, na Podhalu (Ludźmierz) oraz na Śląsku (Piekary Śląskie). Dni Skupienia wieńczy Msza św. połączona z adoracją Najświętszego Sakramentu i spowiedzią. Trzykrotnie odbywały się także rekolekcje wielkopostne (zawsze po Środzie Popielcowej). Narzędziem formacji i kontaktów jest biuletyn „Talent” (dotychczas ukazały się 4 numery).

Wspólnotę duszpasterską zjednoczyła w sposób szczególny Pielgrzymka do Rzymu śladami Patronów Europy, na święto Józefa Rzemieślnika – patrona przedsiębiorców. Obecnie przygotowywana jest jej druga edycja.

Duszpasterstwo – zakotwiczone w nauczaniu Jana Pawła II – otrzymało Jego specjalne błogosławieństwo. Działające na terenie Polski Południowej DPiP pobłogosławili również biskupi diecezji krakowskiej, tarnowskiej i katowickiej.