Tygodnik „Gość Niedzielny” w numerze z 6 września br. publikuje dwie interesujące i ważne rozmowy. Interesujące dla każdego, kto śledzi procesy społeczne i ich wpływ na sytuację Kościoła. Ważne dlatego, że przypominają o potrzebie wyjścia z zakrystii – jak to ujął założyciel Zgromadzenia Księży Sercanów ks. Leon Dehon – by poznać problemy współczesnego świata i zaradzić im w oparciu o zasady wypływające z Ewangelii.

W pierwszej rozmowie prof. Jana Żaryn mówi o dziedzictwie katolicyzmu społecznego w Polsce, który był odpowiedzią na XIX-wieczne ideologie i konkretne potrzeby różnych środowisk. W przeszłości katolicy nie zgodzili się na ich wykluczenie z prawa do „twórczego budowania stosunków społecznych, politycznych czy gospodarczych” (s. 20). Podkreślali znaczenie solidarności czy prawa do tworzenia różnorodnych organizacji, które – w oparciu o zasadę pomocniczości – pozwalały angażować się ludziom wierzącym w życie społeczne i budowanie właściwych relacji społecznych. Profesor Żaryn mówi ponadto o politycznym zaangażowaniu katolików w okresie międzywojennym, co jest bardzo pouczające w kontekście współczesnych wyzwań związanych z działaniami partii politycznych i ich stosunku do Kościoła.

Druga rozmowa z moderatorem Duszpasterstwa Przedsiębiorców TALENT ks. Przemysławem Królem dotyczy współczesnego zaangażowania katolików w kształtowanie rzeczywistości społecznej i ekonomicznej. Wskazuje na kontynuację i rozwój katolicyzmu społecznego, który musi odpowiedzieć na nowe wyzwania i zjawiska. Działalność Duszpasterstwa jest dowodem na dostrzeżenie duchowych potrzeb ponad dwumilionowej rzeszy przedsiębiorców, którzy po przemianach ustrojowych tworzą podstawy dobrobytu i rozwoju gospodarczego Polski. Powinni oni odkryć, że ich działanie to powołanie, przez które się uświęcają, zmierzają do zbawienia i mogą pomóc innym w osiąganiu dobra, które przewidział dla nich Bóg. Ksiądz Król w oparciu o swoje doświadczenie duszpasterskie, bezpośredni kontakt z przedsiębiorcami i fachową wiedzę uświadamia czytelnikom, że Kościół ma wiele do zaoferowania przedsiębiorcom, którzy w dobie kryzysu przekonali się, iż nie mają nad wszystkim kontroli i mogą pogłębić swoje zawierzenia Bogu.

Dobrze, że redaktorzy najpoczytniejszego tygodnika w Polsce zadbali, aby czytelnicy dowiedzieli się o ważnych inicjatywach z przeszłości, które są kontynuowane i twórczo rozwijane w różnych środowiskach.

ks. Grzegorz Piątek SCJ

https://www.gosc.pl/doc/6497972.Biznes-to-powolanie

http://www.sercanie.pl/strony/biznes-w-czasie-pandemii