O. José Ornelas Carvalho - przełożony generalny Zgromadzenia Księży Najświętszego Serca Jezusowego

O. José Ornelas Carvalho — przełożony generalny Zgromadzenia Księży Najświętszego Serca Jezusowego


Ksiądz Ornelas (ur. 1954) jest Portugalczykiem, który przewodził Zgromadzeniu Księży Sercanów od 2003 roku. Po sześcioletniej kadencji 27 maja br. został ponownie wybrany, przez XXII Kapitułę Generalną Zgromadzenia, na to zaszczytne stanowisko.
Ojciec Generał dobrze zna historię i osiągnięcia naszego Duszpasterstwa nie tylko ze sprawozdań z funkcjonowania Polskiej Prowincji Księży Sercanów, ale również z osobistych spotkań z duszpasterzami „Talentu” i przedsiębiorcami. Najlepiej mógł poznać Duszpasterstwo podczas spotkania zorganizowanego 13 czerwca 2006 roku w Krakowie, na które przybyło niemal trzydzieścioro przedsiębiorców. Uczestnicy spotkania w słowach Gościa znaleźli potwierdzenie, że ich zaangażowanie w życie Kościoła, troska o organizowanie życia gospodarczego i wrażliwość na potrzeby innych wpisują się w szeroki kontekst działania Kościoła katolickiego w świecie, który potrzebuje przemiany. Ksiądz J. Ornelas jest przekonany, iż Duszpasterstwo „Talent” poszukuje nowych form aktualizowania i uobecniania w świecie cywilizacji miłości.

Spotkanie z przełożonym Księży Sercanów

Spotkanie o. Generała José Ornelasa Carvalho z przedsiębiorcami.


carvalho1