Przed trzydziestu laty kard. Karol Wojtyła został wybrany na Stolicę Piotrową i przybrał imię Jan Paweł II. Wkrótce stał się on nie tylko najważniejszą osobistością w skali świata, ale przede wszystkim wielkim „ewangelizatorem” — głosicielem dobrej nowiny o zbawieniu. Jego pontyfikat naznaczył i ukierunkował dzieje świata i Kościoła, wpływając na życie setek milionów ludzi.

Jednocześnie niemal każdy, kto widział i&